SEÇ121/HEM101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMİ HEM 101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Başak KARATEKE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrenci hemşirelerin kendini ve başkalarını tanıması, ilgili temel kavramlar hakkında farkındalık kazanması ve iletişim becerilerini geliştirebilmesi, kazanacağı doğru iletişim becerilerini günlük hayatta ve mesleğinde kullanabilmesi, bu yönde nasıl duyarlılık ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayabileceğini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, sağlıklı bir iletişim kurabilmenin ve başkalarını anlayabilmenin ilk koşulu olan kendini tanıma ile iletişim yöntemlerine üzerine teorik bilgiler, vaka analizleri ve grup tartışması oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Kendini tanıma ve iletişimle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 2- İletişimi türlerini ve iletişimi etkileyen faktörleri tanımlayabilir. 3- İletişimi engelleyen faktörleri anlar ve iletişimi kolaylaştıran teknikleri kullanabilir. 4- Sağlıklı hemşire-hasta ilişkisi kurabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve programın tanıtımı
2. Hafta İletişim Hemşirelikte İletişim İletişimi Etkileyen Faktörler
3. Hafta Kendini tanıma; “İd, ego, süperego” kavramları, Kendini tanımada mizaç ve karakter
4. Hafta Kendini tanımanın bileşenleri
5. Hafta Kendini tanımada duyum ve algılama
6. Hafta Kendini tanımada güdü ve heyecan
7. Hafta Kendini tanımanın iletişim ile ilişkisi İletişim kavramı
8. Hafta Kendimizle ve başkalarıyla olan iletişim İletişim türleri
9. Hafta Etkili iletişimin temel unsurları
10. Hafta İletişimde atılganlık ve hayır diyebilme; ilk izlenim; mesajlarda bütünlük
11. Hafta Kendini tanımama ve iletişimsizliğin neden olduğu sorunlar
12. Hafta Kendimizi tanıma ve iletişim becerilerimizi geliştirmek için yöntemler
13. Hafta Vaka analizleri
14. Hafta Film izleme ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Stevens, J.; Warwick-Smith, S. (2016). The Michael Handbook: A Channeled System for Self Understanding. (Çeviri: Semra Ayanbaşi). Kendini Tanima Rehberi. Üçüncü basim. Avci Ofset. Istanbul. 2. Vazire, S.; Wilson, T.D. (2012). Handbook of Self-Knoowledge. 1st. ed. The Guilford Press. 3. Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve davranişi. Remzi Kitabevi. 28. Baski. İstanbul 4. Özcan A. (2006 )Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim ,Sistem Ofset ,Ankara. 5. Üstün B,; Ebru Akgün E.; Partlak N. (2005).Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretim ,İzmir
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

3

5

5

5

 5

 1

 1

ÖÇ2

5

5

5

 1

5

5

5

 5

 4

 1

 1

3

ÖÇ3

5

5

5

 1

5

5

5

 5

 4

 1

 1

3

ÖÇ4

5

5

5

 1

5

5

5

 5

 4

 1

 1

3