HEM101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri HEM 101 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Doç.Dr.Meral DEMİRALP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul ön koşul bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders günlük yaşam içerisinde kişiler arası iletişimdeki pratik ilkeleri öğrenmek ve uygulamak için bir fırsat sunar. Özellikle kişiler arası etkileşime etki eden psikolojik, sosyal, kültürel, ve dil faktörleri ders kapsamında ele alınacaktır. Öğrencilerin hem kişisel hem de profesyonel bağlamlarda iletişimlerini geliştirmek ve kendini tanıma ve iletişim becerileri hakkında genel bir çerçeve edinmelerini sağlamak dersin amaçlarındandır.
Dersin İçeriği Genel olarak bu derste kendini tanıma ve iletişimle ilgili temel kuramlar ve araştırmalar tanıtılmaktadır. Kişiyi ve yaşam olaylarını anlama, benlik, benlik sunumu ve izlenim oluşturma, atıflar, iletişim ve iletişim modelleri, dinleme, çatışma türleri ve çatışma çözme stratejileri vb. konular bu derste işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kendini tanıma ve iletişimle ilgili kuramsal yaklaşımları ve araştırmaları tanımlayabilme 2- Davranışın algılanan nedenlerini kavrayabilme 3- Kişiyi ve yaşamsal olayları anlayabilme 4 -İnsan ilişkilerinde çatışma ortamlarının karmaşıklığına yönelik bir içgörü kazanabilme 5- Farklı kişilerle olan iletişimin (örn., yaşa, cinsiyete, kişilerin rollerine, etnik gruplarına, aile ortamına göre) ve tartışmaların farklılıklarını kavrayabilme 6-Günlük yaşamda iletişimin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğini ilişkilendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kendini ve insanı tanıma
2. Hafta Benlik ve kimlik
3. Hafta Sosyal algı (İzlenim oluşturma, Atıfta bulunma)
4. Hafta Sosyal etki ve uyma davranışı
5. Hafta Tutum ve davranış
6. Hafta Grup yapısı ve dinamiği
7. Hafta İletişim süreçleri (dinleme, ifade etme)
8. Hafta İletişim süreçleri (Beden dili, gizli gündemler)
9. Hafta Bilişsel çarpıtmalar
10. Hafta Önyargı
11. Hafta Çatışma yönetimi ve kendini ortaya koyabilme eğitimi
12. Hafta Hastaya yararına yardım edici iletişim
13. Hafta Zor hasta davranışları karşısında iletişim
14. Hafta Bazı özel durumlarda (çocukla iletişim, ölümü yaklaşan hasta vb.) iletişim.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çiğdem Kağıtçıbaşı (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi. - McKay, M., Davis, M., and Fanning, P. (1995). İletişim Becerileri (çev. Özgür Gelbal). Ankara: HYB Yayıncılık. - Dökmen, Ü. (2000). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

3

3

  

5

3

     

3

  

ÖÇ2

 

3

2

  

4

4

  

2

  

4

  

ÖÇ3

 

3

3

  

4

2

  

2

  

4

  

ÖÇ4

  

2

  

4

3

     

4

  

ÖÇ5

 

3

3

  

5

3

  

2

  

4

  

ÖÇ6

 

3

4

  

5

4

  

2

  

4

  

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek