SEÇ402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAYIN ETİĞİ VE MAKALE YAZMA-II SEÇ402 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 28 14 14 84 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Kutluhan Ertekin
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye resmi elektronik posta yazma, özgeçmiş oluşturma, formal formatta rapor yazma, tez yazma, bilimsel bir toplantıda sunulan tebliğler ve sunum yöntem ve standartlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, önemli bilimsel dokümanların yazılması, hazırlanması ve sunulması ilke ve yöntemleri ile yayın etiğinin ilkelerini inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Etik kurulların görevlerini sayar. ÖÇ-2. Yayın etiği ilkelerini açıklar. ÖÇ-3. Resmi bir kişi/kuruma elektronik posta yazar. ÖÇ-4. Özgeçmişini formal kurallar çerçevesinde yazar. ÖÇ-5. Formal formata uygun bir rapor yazar. ÖÇ-6. Poster ve sözel bildiri hazırlar. ÖÇ-7. Hazırladığı poster ve sözel bildirileri sunar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı Etik Kurulların Görevleri
2. Hafta Yayın Etiği
3. Hafta Amaca Uygun E-Posta Yazma, Özgeçmiş Oluşturma Formal Rapor Yazma
4. Hafta E-Posta Yazma, Özgeçmiş Oluşturma Formal Rapor Yazma (Uygulama)
5. Hafta Tez Yazma
6. Hafta Tez Yazma
7. Hafta Poster Bildiri Hazırlama ve Sunma
8. Hafta Poster Bildiri Hazırlama ve Sunma
9. Hafta Sözel Bildiri Hazırlama ve Sunma
10. Hafta Sözel Bildiri Hazırlama ve Sunma
11. Hafta Poster Bildiri Hazırlama ve Sunma (Uygulama)
12. Hafta Poster Bildiri Hazırlama ve Sunma (Uygulama)
13. Hafta Sözel Bildiri Hazırlama ve Sunma (Uygulama)
14. Hafta Sözel Bildiri Hazırlama ve Sunma (Uygulama)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Day, R.A. Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? Ç: Altay G. A. Tübitak Matbaası, Ankara, 2005. 2- Hacker, D., & Sommers, N. Rules for Writers. 8th Edition. Bedford/St. Martin’s, Boston, 2016. 3-APA Yayım Kılavuzu:6. Basımın Türkçesi. Ç: Pamay, C., & Üstün, Z. G. 2015. 4- Eco, U. How to Write a Thesis. The MIT Press, London, 2015.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

1

3

1

3

5

1

1

5

1

5

1

ÖÇ2

5

1

4

2

1

5

1

1

5

2

5

1

ÖÇ3

5

1

1

5

2

5

2

5

5

2

1

3

ÖÇ4

5

1

1

5

1

4

2

2

5

2

1

1

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

2

2

5

2

4

2

ÖÇ6

5

4

4

5

2

5

5

5

5

4

5

3

ÖÇ7

5

4

4

5

2

5

5

5

5

4

5

3

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek