SEÇ113


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAŞAM DÖNEMLERİ SEÇ113 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yenidoğan döneminden yaşlılığın sonuna kadar olan yaşam sürecinde normal büyüme gelişme sürecini tanımak ve değerlendirmek .
Dersin İçeriği Büyüme ve gelişme nedir, Psikoanalitik, Psikososyal, Bilişsel gelişim ve ahlaki gelişim kuramcılarına göre gelişim dönemleri, Bebeklik, oyun çağı, okul öncesi dönem okul dönemi ve adölesan döneminde büyüme ve gelişme , yetişkinlik ve yaşlılık döneminde büyüme ve gelişmeye ait özellikler, ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. İnsanı biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönden değerlendirebilir. ÖÇ-2. Gelişim kuramlarına göre insanın özelliklerini sınıflandırır. ÖÇ-3. Farklı yaş dönemindeki insanların farklılıklarını çözümler. ÖÇ-4. Farklı yaş gruplarına ait özellikleri sınıflandırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Büyüme ve gelişme kavramı
2. Hafta Sigmund Freud Psikoanalitik gelişim kuramı
3. Hafta Erik Erikson Psikososyal gelişim kuramı
4. Hafta Jean Piaget bilişsel gelişim kuramı
5. Hafta Kohlberg ahlaki gelişim kuramı
6. Hafta 0- 1 Yaş bebeklik Dönemi
7. Hafta 1-3 yaş Oyun çocuğu dönemi
8. Hafta 3-6 yaş okul öncesi Dönem
9. Hafta 6-12 yaş okul çağı dönemi
10. Hafta 12-18 yaş adölesan dönemi
11. Hafta Yetişkinlik dönemi
12. Hafta Yetişkinlik dönemi
13. Hafta Yaşlılık Dönemi (65-74 Erken yaşlılık dönemi, 75-84 orta yaşlılık dönemi)
14. Hafta 85 yaş üstü ileri yaşlılık dönemi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Yiğit, R., Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme, 2020, Ankara 2- Cüceloğlu, D. İnsan İnsana, Remzi Kitabevi 3- Bilgili, N., Kitiş, Y., Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı, 2019, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

4

4

 

5

5

5

5

4

 

3

5

ÖÇ2

5

 

3

 

5

4

5

5

 

4

 

5

ÖÇ3

5

5

5

5

5

 

 

5

5

5

5

4

ÖÇ4

 

4

 

5

 

5

5

5

5

4

4

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek