HEM402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM402 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Birsen EROL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, sağlığın korunması ve geliştirilmesine temel sağlık hizmetleri ile ilgili kavram ve kuramlar doğrultusunda birey, aile ve toplum boyutlarında odaklanarak, halk sağlığı hemşiresinin temel uygulama alanlarına özel ve esas rol ve fonksiyonlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, bireyin, ailenin ve toplumun biyo-psiko-sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastanın evde bakımı ve topluma yeniden kazandırılması ile sağlığı etkileyen olumsuz durumların düzeltilmesi için gerekli hemşirelik hizmetleri sürecini temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceler ve uygulamaya geçirilmesini sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ 1: Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimini açıklar. ÖÇ 2: Halk sağlığı hemşireliğinin felsefesini açıklar. ÖÇ 3: Halk sağlığı hemşiresinin değişen ve gelişen rol ve fonksiyonlarını sayar. ÖÇ 4: Halk sağlığı hemşiresinin hizmet verdiği toplumu ve yaşam alanlarını değerlendirir. ÖÇ 5: Sağlık sistemini ve sağlık sisteminin örgütlenmesini özetler. ÖÇ 6: Sağlık politikalarının temel sağlık hizmetlerine yansımasını ilişkilendirir. ÖÇ 7: Ailenin yapı ve işlevlerini, sağlık durumunu ve etkileyen faktörleri ilişkilendirir. ÖÇ 8: Sağlık eğitiminin ilkelerini kullanarak bir sağlık eğitimini etkili şekilde planlar. ÖÇ 9: Sağlık taramalarını organize eder. ÖÇ 10: Nüfus, çevre ve sağlık ilişkisini yorumlar. ÖÇ 11: Yaşam dönemlerine (bebeklik, çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık) ve cinsiyetlere göre bireylerin sağlığını değerlendirir. ÖÇ 12: Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı prematüre ölümlerin ortak risk faktörlerini ve bu risk faktörlerinin kontrolünün önemini sayar. ÖÇ 13: Halk sağlığı hemşiresinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik sorumluluklarını açıklar. ÖÇ 14: Dezavantajlı grupların sağlık gereksinimlerinin önemi ve önceliğini açıklar. ÖÇ 15: Ülkemizde sık görülen olağan dışı durumları ve halk sağlığı hemşiresinin konuyla ilgili sorumluluklarını sınıflandırır. ÖÇ 16: Toplumun ruh sağlığını etkileyen faktörleri sayar. ÖÇ 17: Sağlık okuryazarlığının toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki önemini yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi, Tanımı, Rol ve Fonksiyonları Halk Sağlığı Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Saha Uygulaması
2. Hafta Dünya ve Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Örgütlenmesi Saha Uygulaması
3. Hafta Aile Sağlığı Hemşireliği, Ev Ziyaretleri, Evde Bakım Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Etik Saha Uygulaması
4. Hafta Sağlam Çocuk ve Adölesan Sağlığı ve İzlemi Okul Sağlığı Hizmetleri Saha Uygulaması
5. Hafta 15-49 Yaş Kadın ve Gebe İzlemi Saha Uygulaması
6. Hafta Yaşlı Sağlığı ve İzlemi Saha Uygulaması
7. Hafta Sağlık Eğitiminde Kullanılan Model ve Teoriler Sağlık Okuryazarlığı Saha Uygulaması
8. Hafta Erken Tanı ve Taramaların Halk Sağlığı Açısından Önemi Saha Uygulaması
9. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Sorumlulukları, Saha Uygulaması
10. Hafta Küreselleşme, Göçler, Nüfus, Çevre ve Sağlık İlişkisi Saha Uygulaması
11. Hafta Olağanüstü Durumlar, Afetlere Hazırlık ve Halk Sağlığı Hemşireliği Saha Uygulaması
12. Hafta Toplumsal Şiddet ve Toplum Ruh Sağlığının Korunmasında Halk Sağlığı Hemşiresinin Sorumlulukları Saha Uygulaması
13. Hafta Dezavantajlı Grupların Gereksinimleri ve Halk Sağlığı Hemşireliği Saha Uygulaması
14. Hafta Tamamlayıcı-Alternatif Tedaviler ve Halk Sağlığı Hemşireliği Saha Uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Güler, Ç., & Akın, L. (Ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. (3 Cilt). 3. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015. 2. Ayaz-Alkaya, S. (Ed). Sağlığın Geliştirilmesi. Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2017. 3. Bilgili, N., & Kitiş, Y. (Ed). Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. Vize Yayıncılık, Ankara, 2017. 4. Yıldız, A. N. ve Sandal, A. (Ed.). İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2020. 5. Rector, C., & Stanley, M. J. (Ed). Community and Public Health Nursing. 10th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

1

5

5

2

2

5

3

5

5

ÖÇ2

5

5

5

2

5

5

5

5

5

3

5

5

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

2

5

5

ÖÇ6

5

5

5

2

5

5

5

5

5

1

5

5

ÖÇ7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

ÖÇ8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

ÖÇ10

5

5

5

1

5

5

5

5

5

2

5

5

ÖÇ11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

ÖÇ12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

ÖÇ13

5

5

5

3

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ14

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ15

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

ÖÇ16

5

5

5

1

5

5

5

5

5

2

5

5

ÖÇ17

5

5

5

1

5

5

5

5

5

4

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek