HEM402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM402 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Güz)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Dercan GENÇBAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye Halk Sağlığı Hemşireliği ile ilgili temel kavram, kural ve ilkelerin bilgisini öğretmeyi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için birey, aile ve topluma verilecek hemşirelik hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri ilkeleri ile öğretilmesini ve beceri kazandırılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği Halk Sağlığı Hemşireliği dersi; halk sağlığına yönelik hemşirelik girişimlerinin, planlama ve uygulamaya ilişkin teoriler doğrultusunda, birey, aile ve toplum için sağlığı geliştirme ve hastalıkların önlenmesi konularını öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin halk sağlığı alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır ÖÇ-1. Halk sağlığı hemşireliğinin temel felsefesini, ÖÇ-2. Halk sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını, ÖÇ-3. Halk sağlığı hemşiresi olarak tüm yaş guruplarındaki bireylere sağlık hizmeti sunabilmeyi, ÖÇ-4. Aile Hemşireliği Sürecini kullanarak amaca uygun ev ziyaretleri planlamayı ve gerçekleştirmeyi bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dünya’da ve Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi
2. Hafta Toplum Sağlığı Hemşireliğinin Amaçları, Fonksiyonları ve Rolleri
3. Hafta Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlıkta Dönüşüm Programı
4. Hafta Halk Sağlığı Hemşireliğinde Toplumu Tanıma Süreci, İletişim ve Aileyi Tanıma ve Ev Ziyaretinin Amaç ve Önemi
5. Hafta Türkiye’de Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri
6. Hafta Yaş Dönemlerine Göre Temel Sağlık Hizmetleri
7. Hafta Çevre Sağlığı
8. Hafta Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi
9. Hafta Okul Sağlığı Hemşireliği
10. Hafta İşçi Sağlığı ve İş Sağlığı Hemşireliği
11. Hafta Evde Bakım ve Yaşlı Sağlığı
12. Hafta Doğaüstü Olaylar ve Afetlerde Halk Sağlığı Hemşireliği
13. Hafta Toplumda Risk Guruplarının Değerlendirilmesi
14. Hafta Geleneksel Uygulamalar ve Alternatif Tıp
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Public Health Nursing, M., Stanhope, J., Lancaster, 9th Edition HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER, BERTAN M., GÜLER Ç.,
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

5

4

3

3

3

4

5

3

4

4

4

4

3

 

ÖÇ2

4

5

4

3

4

4

5

5

4

4

4

4

5

4

 

ÖÇ3

4

5

5

4

5

5

4

5

4

4

5

4

4

3

 

ÖÇ4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

5

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek