HEM203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK TARİHİ DEONTOLOJİ VE ETİK HEM203 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - 14 14 56 2 2

Ders Sorumluları Prof.Dr. Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tıbbi bakım ve girişimlerde hemşirenin görev, sorumluluk ve yetkilerini belirleyen yasaları ve deontolojiyi bilme; hasta haklarına saygılı, sağlık hizmetleri çerçevesinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilme ve etik sorunları değerlendirebilme
Dersin İçeriği Bu derste hemşireliğin tarihi gelişim süreci, hemşirelikle ilgili; etik kavram ve kurallar, yasalar ve yönetmelikler ile ülkemizde verilen hemşirelik eğitimi, hemşireliğin toplumsal konumu ve sorunları incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler 1. Hemşireliğin felsefesini, ahlaki değer ve ilkelerini tanımlayabilecek 2. Sağlık bakım sisteminde hemşirenin rol ve sorumluluklarını açıklayabilecek 3. Hemşireliğin yasal yönlerini açıklayabilecek 4. Tedaviye yönelik çağdaş girişimleri, hasta haklarını ve etik yaklaşımları tanımlayabilecek 5. Dünyada hasta bakımı ve hemşireliğin tarihi gelişimini açıklayabilecek 6. Türkiye'de hemşireliğin gelişimini ve etkileyen faktörleri açıklayabilecek 7. Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşları söyleyebilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşirelikte etik/deontoloji (Giriş)
2. Hafta Deontoloji ( hak, yükümlülük, sorumluluk, yetki)
3. Hafta Türkiye’de deontoloji ile ilgili yasalar
4. Hafta Hemşirelik yasası
5. Hafta Hemşire kuramcılar (Florance Nighitingale, Virginia Henderson, Hildegard E. Peplau, Faye G. Abdellah, Ida Jean Orlando)
6. Hafta Hemşire kuramcılar (Ernestine wiedenbach,Marta E. Rogers, Dorothea Orem, Joyc Travelbe,,Nancy Roper, Winifred Logan, Allison Tierney)
7. Hafta Sağlık mesleklerin tarihi gelişimi
8. Hafta Hemşirelik mesleğinin tarihi gelişimi
9. Hafta İnsan hakları ve evrensel bildirgesi
10. Hafta Hasta hakları yönetmeliği
11. Hafta Hasta hakları
12. Hafta Etik kavramlar ve etik ilkeler
13. Hafta Hemşirelikte etik ilkeler
14. Hafta Tıpta etik tartışmalara yol açan gelişmeler ve uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Akdur R, Erdem A.(2003) TIBBI Etik ve Meslek Tarihi Ankara 2.Birol L( 2000)Hemşirelik Süreci 4.baskı,İzmir. . 3.Velioğlu P. Hemşirelikte Bilimselleşmeye doğru 1989 İST. 4. Akdur R. (1998) Türkiyede Etik Kurullar ve Yaptırım 5.Eren N, Uyer G.(1993) Sağlık Meslek Tarihi ve Ahlakı, Ankara 6.THD.bülteni (2009) Hemşirelikte etik kodlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

2

 

 

 

 

5

 

 

3

4

4

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

2

ÖÇ5

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

3

 

 

3

3

 

 

3

 

3

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3