HEM203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK TARİHİ DEONTOLOJİ VE ETİK HEM203 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - 14 14 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Nuray BARIŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı tıbbi bakım ve girişimlerde hemşirenin görev, sorumluluk ve yetkilerini belirleyen mevzuata ve deontolojiye yönelik bilgi kazandırmak, etik sorunlar hakkında farkındalık geliştirmek ve etik karar verme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere hemşireliğin tarihsel gelişim süreci, hemşirelikle ilgili mevzuat ile hemşirelikle ilgili etik kavram ve kurallar hakkında bilgiyi içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ 1. Dünyada ve Türkiye'de hasta bakımı ve hemşireliğin tarihi gelişimini açıklar. ÖÇ 2. Sağlık ve hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları listeler ÖÇ 3. Etik ile ilgili temel kavram ve kuralları açıklar ÖÇ 4. Uygulamalarda karşılaştığı sorunlara yönelik olarak etik karar verir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dönemlere göre tıp ve hemşirelik tarihi
2. Hafta Dönemlere göre tıp ve hemşirelik tarihi
3. Hafta Dönemlere göre tıp ve hemşirelik tarihi
4. Hafta Dönemlere göre tıp ve hemşirelik tarihi
5. Hafta Deontoloji tanımı ve kavramlar
6. Hafta İnsan hakları
7. Hafta Hasta hakları
8. Hafta Hemşirelikle ilgili mevzuat
9. Hafta Türkiye’de ve dünyada hemşirelik eğitimi
10. Hafta Hemşirelikte örgütlenme
11. Hafta Hemşirelikte etik ilkeler ve kodlar
12. Hafta Etik kuramlar
13. Hafta Etik karar verme
14. Hafta Etik sorunlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Türk Hemşireler Derneği. Hemşireler İçin Etik İlke ve Sorumluluklar. 2013. https://www.thder.org.tr/uploads/files/hemsire-brosur.pdf 2-Şentürk SE. Hemşirelik Tarihi. 2. Baskı. 2014. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 3-Şentürk SE. Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler. 2012. Nobel tıp kitabevleri: İstanbul 4-Özden M. Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi Ders Kitabı. 2014. Pegem Akademi: Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

2

5

2

3

2

2

2

2

2

2

3

ÖÇ2

3

2

5

2

3

2

2

2

2

2

2

3

ÖÇ3

3

3

5

3

4

2

4

4

2

2

2

3

ÖÇ4

3

3

5

3

5

2

4

4

2

2

2

3