SEÇ215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAŞAM SONU FİZYOLOJİK BAKIM SEÇ215 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşam Sonu Fizyolojik Bakım dersinin amacı; öğrenciye, yaşamın son döneminde olan bireyin gereksinimlerini, bütüncül bakış açısı ile değerlendirmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste, son günlerini yaşayan hastaların fiziksel gereksinimlerinin değerlendirilmesi ve gerekli hemşirelik becerileri öğretilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1 Yaşam sonu bakım ve ölüm kavramını anlar. ÖÇ-2 Yaşam sonu bakım ve özelliklerini anlar. ÖÇ-3 Yaşam sonu dönemde hemşirelik bakımı, beslenme ve ağrı yönetiminin önemini anlar. ÖÇ-4 Yaşam sonu dönemde etik yaklaşımlar uygular. ÖÇ-5 Hemşirelik alanında yapılmış ilgili araştırmaları değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaşam sonu dönem nedir?
2. Hafta Ölüm kavramı anlamı
3. Hafta Yaşam sonu bakım ve özellikleri
4. Hafta Yaşam sonu dönemde beslenme
5. Hafta Ağrı yönetimi
6. Hafta Vücut bakımı
7. Hafta Bilişsel değişimler
8. Hafta Koma
9. Hafta Ölümün yaklaştığını gösteren olası işaretler
10. Hafta Tıbbi tedavide karar verme süreci
11. Hafta Yaşam sonu dönemdeki bireyin ailesinin bakımı
12. Hafta Türkiye'de yaşam sonu bakım
13. Hafta Genel tartışma ve tekrar
14. Hafta Yaşam son döneminde etik yaklaşım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Cimete G., Ölümcül Hastalarda Yaşam sonu Bakım, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2002 2- Fadıloğlu Ç, Uyar M, Karabulut B. Kanser Hastaları ve Aileleri için Palyatif Bakım, İzmir, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

 1

5

5

5

5

5

4

4

ÖÇ2

5

5

3

3

4

4

5

5

5

4

4

ÖÇ3

5

5

4

5

5

5

5

5

ÖÇ4

5

5

5

4

5

5

5

5

4

 1

5

ÖÇ5

 1

5

5

3

5

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek