SEÇ215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAŞAM SONU BAKIM (I) SEÇ215 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Son günlerini yaşayan hastaların fiziksel gereksinimlerinin değerlendirilmesi ve gerekli hemşirelik becerilerinin öğretilmesini hedefler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin kültürlerarası hemşirelik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Yaşam sonu bakım ve ölüm kavramını anlayabilme. ÖÇ-2 Yaşam sonu bakım ve özelliklerini anlayabilme. ÖÇ-3 Yaşam sonu dönemde hemşirelik bakımı, beslenme ve ağrı yönetiminin önemini anlayabilme. ÖÇ-4 Yaşam sonu dönemde ölümün yaklaştığını gösteren işaretleri tanıyabilme, anlayabilme ÖÇ-5 Yaşam sonu dönemde etik yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olma ve uygulayabilme . ÖÇ-6 Yaşam sonu dönemde hemşirelik bakımını vermede bilgi ve becerisini kazanabilme. ÖÇ- 7 Hemşirelik alanında yapılmış ilgili araştırmalara eleştirel gözle bakabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaşam sonu dönem nedir?
2. Hafta Ölüm kavramı anlamı
3. Hafta Yaşam sonu bakım ve özellikleri
4. Hafta Yaşam sonu dönemde beslenme
5. Hafta Ağrı yönetimi
6. Hafta Vücut bakımı
7. Hafta Bilişsel değişimler
8. Hafta Koma
9. Hafta Ölümün yaklaştığını gösteren olası işaretler
10. Hafta Tıbbi tedavide karar verme süreci
11. Hafta Yaşam sonu dönemdeki bireyin ailesinin bakımı
12. Hafta Türkiye'de yaşam sonu bakım
13. Hafta Genel tartışma ve tekrar
14. Hafta Yaşam son döneminde etik yaklaşım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Cimete G., Ölümcül Hastalarda Yaşam sonu Bakım, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2002 2- Fadıloğlu Ç, Uyar M, Karabulut B. Kanser Hastaları ve Aileleri için Palyatif Bakım, İzmir, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 5

 5

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4