SEÇ409


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA PROJESİ-I SEÇ409 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul İST319 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve BİS302 BİYOİSTATİSTİK derslerini almış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye bir araştırma projesinin nasıl yürütüldüğünü, araştırma, etik kurul izni alma, proje oluşturma aşamalarını yaparak öğretmektir.
Dersin İçeriği Derste öğrenci belirli bir konuda araştırma için kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı, veri analizini ve araştırma projesi oluşturmayı öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin hemşirelik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1 Araştırma konusu ile ilgili güncel literatür bilgisinden yararlanmak ÖÇ-2 Proje öncesi etik kurul izni başvurusu oluşturmak ÖÇ-3 Etik kurul izni alınan çalışmanın akış şemasına uygun bir şekilde veri toplamaya başlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çalışma gruplarının belirlenmesi
2. Hafta Araştırma süreci nedir? Nasıl yapılır?
3. Hafta Veri tabanlarını kullanarak literatür taraması yapmak
4. Hafta Araştırma konu ve tipini belirlemek
5. Hafta Araştırma başlığını belirlemek
6. Hafta Araştırma konusu ile ilgili literatürlerin sunumu
7. Hafta Araştırma konusu ile ilgili literatürlerin sunumu
8. Hafta Giriş bölümünün yazılması
9. Hafta Giriş bölümünün yazılması
10. Hafta Araştırmanın evren ve örnekleminin seçilmesi
11. Hafta Araştırmanın materyal ve metodunun belirlenmesi
12. Hafta Etik komite formlarının hazırlanması
13. Hafta Etik kurula başvurulması
14. Hafta Faaliyet raporunun hazırlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Sağlam N., Sevim A., PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2-www.pubmend.com ve ULAKBİM tarafından sağlanan tüm elektronik kaynaklar, dersler kapsamında okutulan ana referans kaynakları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

4

1

1

1

1

1

1

4

3

5

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

5

1

ÖÇ3

1

3

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1