SEÇ409


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA PROJESİ-I SEÇ409 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye bir araştırma projesinin nasıl yürütüldüğünü, araştırma, etik kurul aşaması, proje oluşturulması aşamalarıyla gösteren derstir.
Dersin İçeriği Ders öğrenciye belirli bir konuda kaynağa ulaşmayı, veri toplamayı ve yorum yapabilmeyi sağlamaktadır. Güncel literatür taraması, bir literatürün nasıl taranacağının öğretilmesi, proje oluşturulması aşamalrını öğrenciye gösteren derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin hemşirelik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1Güncel literatür bilgisini konu ile ilgili olarak takip etmek ÖÇ-2Bir deneyi başlatabilmek, devam ettirmek ve sonuçlandırarak sonuçlarını analiz etmek ÖÇ-3Başka yöntemler ile sonuçları irdelemek ve istatistiksel yönden elde edilen verilerin analizini yapabilmek ÖÇ-4Sonuçları, projenin temellendiği literatür bilgisi ile birlikte tartışarak tez şeklinde yazabilmek ÖÇ-5Sonuçları sunabilmek ve başkaları ile tartışabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve öğrenci gruplarının belirlenmesi
2. Hafta Araştırma süreci nedir? Nasıl yapılır?
3. Hafta Veri tabanlarını kullanarak literatür taraması yapmak
4. Hafta Araştırma konu ve tipini belirlemek
5. Hafta Araştırma başlığını belirlemek
6. Hafta Araştırma konusu ile ilgili literatürlerin sunumu
7. Hafta Araştırma konusu ile ilgili literatürlerin sunumu
8. Hafta Giriş bölümünün yazılması
9. Hafta Giriş bölümünün yazılması
10. Hafta Araştırmanın evren ve örnekleminin seçilmesi
11. Hafta Araştırmanın materyal ve metodunun belirlenmesi
12. Hafta Etik komite formlarının hazırlanması
13. Hafta Etik kurula başvurulması
14. Hafta Faaliyet raporunun hazırlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Sağlam N., Sevim A., PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2-www.pubmend.com ve ULAKBİM tarafından sağlanan tüm elektronik kaynaklar, dersler kapsamında okutulan ana referans kaynakları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

  

2

2

5

      

3

  

3

ÖÇ2

    

3

4

4

4

   

4

4

  

ÖÇ3

      

4

4

       

ÖÇ4

           

5

 

3

 

ÖÇ5

           

3

 

4