SEÇ104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK SÜRECİ VE BAKIM PLANI SEÇ104 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrenci hemşirelerin, hasta/sağlıklı bireyin gereksinimlerini doğru saptamaları ve bunları planlı bakım uygulamalarıyla giderebilmelerine yönelik bilgi edinme ve beceri kazanma yöntemlerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; hemşirelik sürecinin tanımı, amacı ve tarihçesi; hemşirelik ile ilgili kavramlar; hemşirelik süreci aşamaları: veri toplama, hemşirelik tanısı belirleme, planlama, uygulama, değerlendirme, kayıt oluşturma ve raporlama konularını ve örnek bakım planı tartışmaları oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hemşirelik sürecinin, hemşirelik uygulamaları açısından önemi değerlendirilebilir. 2. Kuramsal bilgi uygulamada kullanılabilir. 3. Bireye verilecek olan hemşirelik bakımındaki öncelikler planlanabilir. 4. Hemşirelik sürecinin aşamaları, planlı ve amaca yönelik bakımda uygulanabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşirelik sürecinin tanımı, amacı ve tarihçesi
2. Hafta Hemşirelik ile ilgili kavramlar
3. Hafta Hemşirelik Kuramcıları (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Hildegard E. Peplau)
4. Hafta Hemşirelik Kuramcıları (Dorothea Elizabeth Orem, Sister Callista Roy)
5. Hafta Hemşirelik Kuramcıları (Madeleine Leininger, Joyce Travelbee)
6. Hafta Hemşirelik süreci aşamaları: Veri toplama
7. Hafta Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı belirleme
8. Hafta Hemşirelik süreci aşamaları: Hemşirelik tanısı belirleme
9. Hafta Hemşirelik süreci aşamaları: Planlama
10. Hafta Hemşirelik süreci aşamaları: Uygulama
11. Hafta Hemşirelik süreci aşamaları: Değerlendirme
12. Hafta Kayıt oluşturma ve raporlama
13. Hafta Örnek bakım planı tartışması
14. Hafta Örnek bakım planı tartışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaynaklar 1. Birol L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, 10.Baskı, İzmir (2011). 2. Acaroğlu R., Kaya H. Hemşirelik Tanıları: Tanımlar ve Sınıflandırma 2015-2017. Nobel Tıp Kİtabevleri, 2018. İstanbul 3. Carpenito-Moyet LJ. Hemşirelik Tanıları El Kitabı ( Çeviri: Firdevs E.). Nobel Tıp Kİtabevleri, 2012. İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

5

5

4

4

5

3

1

4

2

ÖÇ2

5

5

5

5

2

3

3

3

3

1

4

  2

ÖÇ3

5

5

5

5

5

3

5

5

4

1

4

2

ÖÇ4

5

5

5

4

5

4

5

5

4

1

4

2