ANA101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANATOMİ 101 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 112 182 4 6

Ders Sorumluları Prof.Dr. Hasan OZAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; insan vücudunu oluşturan yapıların normal şekil, yapı, pozisyon ve fonksiyonları ile aralarındaki ilişkileri inceler ve öğretir.
Dersin İçeriği Bu ders; insan vücudundaki kemikler, eklemler ve kaslar arasındaki ilişkiyi, kalp ve damarlar ile solunum organları arasındaki uyumu, metabolizma organlarının birlikte çalışmasını, iç ve dış ortam ile uyumu sağlayan sinir ve endokrin sistem hakkında bilgi kazandırmayı amaçlar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ1- Tıbbi terminolojiyi tanıyarak diğer sağlık elemanları ile anlaşabilme ÖÇ2- İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını kavrayabilme ÖÇ3- İnsan vücudunu meydana getiren sistem ve organları öğrenebilme ÖÇ4- Tüm vücut yapılarının normal yapısını kavrayarak patolojik durumları kolaylıkla ayırtedebilme ÖÇ5- Hastaya yapacağı her türlü müdahalede hastaya verilebilecek zararı en aza indirebilme ÖÇ6- Yaptığı her işlem ve müdehale sırasında, yaptığı her şeyi bilebilme ve o güveni taşıyabilme ÖÇ7- Karşılaştığı her durumda muhakeme ve fikir üretme ve o duruma göre davranabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tıp Terminolojisi ve kemikler hakkında genel bilgi
2. Hafta Alt ve üst ekstremite kemikleri
3. Hafta Baş, gövde ve vertebral sütun kemikleri
4. Hafta Eklemler hakkında genel bilgiler, baş, gövde, üst ve alt ekstremite eklemleri
5. Hafta Kaslar hakkında genel bilgiler, baş, gövde, üst ve alt ekstremite kasları
6. Hafta Solunum sistemi, burun, larinks, trachea ve akciğerlerin anatomisi
7. Hafta Kardiovasküler sistemin genel yapısı ve Kalp anatomisi
8. Hafta Fetal ve neonatal dolaşım, Lenfatik sistem
9. Hafta Sindirim sistemi anatomisi
10. Hafta Üriner sistem anatomisi
11. Hafta Genital sistem anatomisi
12. Hafta Merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar
13. Hafta Periferik sinir sistemini oluşturan yapılar
14. Hafta Duyu organları (Göz ve kulak anatomisi)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hasan OZAN, (2014)Ozan Anatomi, Klinisyen tıp kitabevleri, 3.baskı, Ankara Ufuk Şakul, Burak Bilecenoğlu, (2009) Baş ve Boyun Klinik Bölgesel Anatomisi, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

3

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ5

2

3

 

 

 

 

3

4

 

4

3

 

 

 

 

ÖÇ6

3

4

 

 

 

 

4

 

 

3

 

 

4

 

 

ÖÇ7

4

5

 

 

 

4

5

5

 

4

3

 

 

4