ANA101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANATOMİ ANA101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 112 182 4 6

Ders Sorumluları Dr. Öğr.Üyesi. Mine FARIMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İnsan vücudundaki kemikler, eklemler ve kaslar arasındaki ilişki, kalp ile damarlar ve solunum organları arasındaki denge, metabolizma organlarının işleyişi, iç ve dış ortam ile dengeyi sağlayan sinir ve endokrin sistemler hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Anatomi dersinde; insan vücudunun normal yapısı, organları, bu organların yerleri ve aralarındaki ilişki incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Anatomi bilimini tanımlar ve önemini açıklar. ÖÇ-2. Tıbbi terminolojiyi öğrenerek diğer sağlık profesyonelleri ile iletişim kurabileceğinin farkına varır. ÖÇ-3. İnsan vücudunun normal şeklini ve yapısını açıklar. ÖÇ-4. İnsan vücudundaki sistemleri, organları ve damarları tanır. ÖÇ-5. Tüm vücut yapılarının normal yapısını kavrayarak patolojik durumları ayırt edebilir. ÖÇ-6. Anatomik temellere dayalı klinik durumları değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anatomiye Giriş, Terminoloji ve Osteoloji Genel Bilgiler
2. Hafta Alt ve üst ekstremite kemikleri
3. Hafta Eklemler Genel Bilgiler, Tüm Vücut Eklemleri
4. Hafta Kaslar Genel Bilgiler, Üst ve Alt Ekstremite Kasları
5. Hafta Baş, Boyun ve Gövde Kemikleri
6. Hafta Baş, Boyun ve Gövde Kasları
7. Hafta Solunum Sistemi, Diaphragma ve Mediastinum
8. Hafta Solunum Sistemi, Diaphragma ve Mediastinum
9. Hafta Kalp ve Dolaşım Sistemi
10. Hafta Sindirim Sistemi
11. Hafta Ürogenital sistem anatomisi
12. Hafta Merkezi Sinir Sistemi
13. Hafta Periferik Sinir Sistemi
14. Hafta Endokrin Sistem ve Duyu Organları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Özet İnsan Anatomisi, Dünya Tıp Kitabevi, Prof. Dr. Mustafa Fevzi SARGON 2- Temel Anatomi (Sağlık Bilimleri için Resimli) Editör: Prof. Dr. Bünyamin Şahin 3- Netter İnsan Anatomisi Atlası
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

4

4

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

ÖÇ2

5

3

1

1

1

1

3

3

3

1

3

1

ÖÇ3

5

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

5

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

4

3

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1