TAR 201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TAR 201 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 56 0 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ergenekon SAVRUN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir ön koşulu yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği Derste Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin İngilizce Dil Becerileri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Mensup olduğu milletin dünya çapında büyük bir lider olan Atatürk’ü yetiştirdiğini öğrenerek, öğrencilere milleti ile gururlanması ve kendisine güven duyma bilincinin verilmesi 2- Mensup olduğu milletin bütün yokluklara rağmen kendisine güvenerek imkansızı başardığını öğrenmesi milletinin ve ülkesinin karşılaşacağı zor durumlarda mücadele azmini kendinde bulması 3- İçinde yaşadığımız dönemde ülkemizin tarihinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olması.4- Dersi alanlar ulusal sınırların önemi hakkında bilgi sahibi olması 5- Dersi alanların TBMM'nin açılmasının ne anlama geldiğini anlaması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı Devleti’nin gerilemesi
2. Hafta Büyük devletlerin politik amaçları, Şark meselesi
3. Hafta Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabaları, yenileşme hareketleri
4. Hafta Lâle Devri, Tanzimat-Islahat Fermanları
5. Hafta I. ve II. Meşrutiyet
6. Hafta 1. Dünya savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu
7. Hafta Osmanlı Devleti’nin çöküşü
8. Hafta Paris barış konferansı, İzmir'in işgali
9. Hafta Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı.
10. Hafta Ulusal bağımsızlık mücadelesi kongreleri
11. Hafta Meclisin kurlulması, Sevr antlaşması
12. Hafta Kurtuluş savaşı doğu ve batı cephesi
13. Hafta Büyük hücum ve Mudanya ateşkes antlaşması
14. Hafta Lozan konferansı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Yalçın E. S., 2004, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara. 2.Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. 3.Armaoğlu F., 1992, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

   

4

           

ÖÇ 2

   

4

           

ÖÇ 3

   

4

           

ÖÇ 4

   

5

           

ÖÇ 5

   

4

           

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek