BYK101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİYOKİMYA BYK101 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Doç.Dr. Tuba ÇANDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Biyokimya dersi, canlı organizmaların kimyasal yapısını ve hayatın devamı boyunca canlının içinde meydana gelen kimyasal olayları açıklayarak, hastalık etiyolojisinin moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, Protein, Karbohidrat, Lipid, Nükleik asit gibi biomoleküllerin genel yapıları hakkında öğrencileri genel bir bilgi sağlamak, bu moleküllerin metabolizmalarının nasıl meydana geldiğini onlara kavratmak ve bu moleküller arasında metabolik bütünlüğün nasıl sağlandığı öğrenilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1. Biyolojik zarların bileşimini ve özelliklerini tanımlar ÖÇ2. Karbohidrat, protein ve yağ metabolizmasını açıklar ÖÇ3. Enzimlerin özelliklerini, biyokimyasal reaksiyonları nasıl katalize ettiklerini, hücre içinde ve organellerde yerleşen enzimlerin bulundukları yere göre nasıl aktivite gösterdiğini tanımlar ÖÇ4. Kandaki normal elektrolit düzeyini ve normal pH’daki belirgin değişiklikleri değerlendirir ÖÇ5. Hormonları kimyasal yapılarına göre sınıflar ve etkilerini açıklar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Biyolojik Zarlar ve Transport
2. Hafta Amino asit ve Temel Protein Metabolizması, Kan ve Transport Proteinleri
3. Hafta Katalitik Proteinler: Enzimler
4. Hafta Oksijen Taşınması ve Hem Metabolizması
5. Hafta Homeostaz ve Trombozis
6. Hafta Bioenerjetikler ve Oksidatif Metabolizma
7. Hafta Glukoz Homeostazı
8. Hafta Enerji Metabolizması
9. Hafta Lipidler , Lipoproteinler ve Kolesterol
10. Hafta Besinlerin Gastrointestinal Sistemde Sindirim ve Absorpsiyonu
11. Hafta Vitamin, Mineraller ve Beslenme
12. Hafta Su ve Elektrolit Dengesi, Asit Baz Dengesinin Kontrolü
13. Hafta Biyokimyasal Endokrinoloji
14. Hafta Klinik Biyokimya
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Clinical Biochemistry (made ridiculously simple). Edition 2. Stephen Goldberg, M.D. 2. Biyokimyaya Giriş, Sağlık Bilimleri İçin, Prof. Dr. Taner Onat, Palme Yyaıncılık 3. Biyokimya 3. Baskı, Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Engin Ulukaya 4. Medical Biochemistry, Baynes-Dominiczak, Mosby 5. Biyokimya, Olgu Sunumlu Yaklaşım, Montgomery, Conway, Spector, Chappel. Altıncı Baskıdan Çeviri. Çeviri Editörü Prof. Dr. Nilgün Altan, Palme Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

2

1

2

3

3

2

2

2

3

2

1

2

ÖÇ2

2

2

3

2

3

1

3

3

3

2

2

1

ÖÇ3

3

2

2

1

3

1

3

3

3

2

1

2

ÖÇ4

3

3

2

1

3

2

2

3

3

2

2

1

ÖÇ5

2

2

3

3

3

2

1

2

3

2

1

1