ING201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnglizce okuma ve konuşma ING201 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları Okt.Melike ÇALIŞKAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu ders için gerekli İngilizce dil becerilerine sahip olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; günlük yaşamda rastlayabileceğimiz diyalogları çağrıştıran ve harekete getirici durumlar aracılığıyla, okuma ve konuşma becerilerinin sistemli gelişimi üzerinde durur
Dersin İçeriği Bu derste, gerçek veya gerçek gibi duran okuma parçaları sunulur. Bu parçalar içerisindeki; terminoloji, cümle yapıları ve dilbilgisi kuralları tanıtılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Yabancı Dil olarak “İngilizce” nin kullanımı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Cümlenin öğelerini tanımlayabilir, olumlu ya da olumsuz yanıtlar verebilir. ÖÇ-2 Cümlenin öğelerini doğru sıralayabilir, alternatif öneriler yapabilir. ÖÇ-3 Cümleleri birleştirirken uygun sözcük ve ifadeleri kullanabilir, direk ve dolaylı sorular sorabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Linking verbs, adjectives which are similar
2. Hafta The use and form of adverbs, suffixes
3. Hafta Adverbs: word order, seeing and hearing
4. Hafta Adverbs: comparison, different forms and meanings The topics will be handed out.
5. Hafta Articles, determiners
6. Hafta Countable and uncountable nouns, uncountable nouns ending in -s
7. Hafta Collective nouns, suffixes
8. Hafta MID-TERM EXAM
9. Hafta Relative Clauses
10. Hafta Participles
11. Hafta Linking words and phrases
12. Hafta Phrasal verbs with get, suffixes
13. Hafta Preposition of time, place and movement; prepositions after verbs and nouns
14. Hafta it and there prepositional phrases; phrasal verbs with put
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V., FCE Use of English 1 & FCE Use of English 2 (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY 2

PY 3

PY4

PY 5

PY 6

PY7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

ÖÇ1

      

3

       

5

ÖÇ2

      

3

       

5

ÖÇ3

      

3

       

4