ING201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA ING201 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Kerem YAZICI
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu ders için gerekli İngilizce dil becerilerine sahip olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin dünya bilgileri ve kişisel deneyimleri ile kendilerine verilen okuma metinleri arasında bağlantı kurmasını ve çağrışımlarını etkili bir şekilde iletmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, okuma etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerin üretken becerilerini pekiştirmek ve harekete geçirmek için tasarlanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ- 1. Atanan okuma materyalleri ile önceki dünya bilgileri arasında ilişkilendirmeler yapar. ÖÇ -2. Okudukları şeyler üzerinde düşünür. ÖÇ -3. Okurken bir amaç belirler. ÖÇ-4. Atanan metinler hakkında yaptıkları yansımaları ve çıkarımları iletir. ÖÇ-5. Fikir alışverişinde bulunmak için akranlarıyla işbirliği yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta A brief introduction to the course. Breaking the ice;getting to know each other via Moodle activities. Asking ‘burning questions’
2. Hafta Reading material: Healthy diets Applying different stategies in order to cope with the tasks included within the text. Getting familiar with various vocabulary items related with food by means of vocabulary worksheets
3. Hafta Reading material: SALT Grasping the meaning of the text through the tasks provided within different stages of the lesson
4. Hafta Coping with the language needed to talk about food and ingedients, daily expressions and phrases
5. Hafta Reading task: Grasping the main idea and making analysis of the text: Obesity health fat-food Watching videos about healthy lifestyle and managing the relevant tasks.
6. Hafta Short reading tasks: *Effect of technology Getting the main idea of the texts and working on the vocabulary and analysis of the text through comprehension questions.
7. Hafta *Study tips- *Professional-Profile summaries Getting the main idea of the texts and working on the vocabulary and analysis of the text through comprehension questions
8. Hafta Reading task: Cartoon characters Deduction of the ideas pointed out in the text through various activities.
9. Hafta World Mental health Day English Language Day *associating the presentations students have made with the reading material and concluding on the topic by presenting student views. *leaning about how English language is perceived and used all over the world, making deductions about the topic from the text by means of comprehension questions.
10. Hafta Reading material: How to wash your hands/ A limb from logo/ Watching videos related with the text and grasping the meaning of the text through the tasks provided within different stages of the lesson.
11. Hafta Reading material: Aunt Helen/Crystal Cruises Reading the text and grasping the meaning through various activities applied within the text.
12. Hafta Reading material:The Memory Magic/I will survive Reading the text and grasping the meaning thorough various activities applied within the text. Listening to a song and inferring the use of past simple while completing the gaps in the lyrics of the song ‘I’ll survive’.
13. Hafta Can eating fruit be bad for you Watching the video and making inferences and deductions with the help of assigned tasks
14. Hafta REVISION EXERCISES
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- More to Read, Canset Cezairlioğlu Türkan and Necmiye Türkan 2- British Council Website
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

5

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

5

5

1

5

1

1