SEC211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelik Felsefesi SEC211 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Nuray BARIŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hemşirelik model/kuramları, hemşirelik felsefesine ilişkin bilgi ile birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlık sorunlarına yardımda hemşirelik model / kuramları doğrultusunda bilimsel sorun çözümleme ve doğru karar verme yeteneği kazanmasını sağlayacak becerileri ve bilgileri öğrenciye anlatır.
Dersin İçeriği Bu ders; hemşireliğin doğası, sağlık bakım sistemi içindeki yeri, rol ve işlevleri, temel kavramları, hemşirelik model/kuramları, hemşirelik felsefesine ilişkin bilgi ile birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlık sorunlarına yardımda hemşirelik model / kuramları doğrultusunda bilimsel sorun çözümleme ve doğru karar verme yeteneği kazanmasını sağlayacak becerileri içerir. Hemşirelik model/kuramları, hemşirelik felsefesine ilişkin bilgi ile birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlık sorunlarına yardımda hemşirelik model / kuramları doğrultusunda bilimsel sorun çözümleme ve doğru karar verme yeteneği kazanmasını sağlayacak becerileri ve bilgileri öğrenciye anlatır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu DERS öğrencilerin; ÖÇ-1- Hemşireliğin tarihi gelişimini ve doğasını açıklar, ÖÇ-2-Hemşirenin sağlık bakım sistemi içindeki yeri, rol ve işlevlerini ifade eder, ÖÇ-3- İnsan, sağlık/hastalık, çevre, hemşirelik gibi temel kavramları tanımlar ÖÇ.-4- Hemşirelik model/kuramlarını ve önemini açıklar, ÖÇ.-5.Değer sistemini kavrayarak hemşirelikteki yerini tanımlar, ÖÇ.-6. Felsefe ile hemşirelik bilimini ilişkilendirir, ÖÇ.-7. Bilimsel sorun çözümlemede doğru karar verme becerisini gösterir, ÖÇ.-8. Hemşirelik bakımı uygulamalarını kayıt ve rapor eder, ÖÇ.-9- Birey/ailesi ve sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Felsefe nedir? Bilim nedir? Bilim Felsefesi ve Hemşirelik Bilimi ve Felsefesi
2. Hafta Hemşireliğin Anlamı, Doğası, Yapısı ve Sağlık Bakımı Sistemi
3. Hafta Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları
4. Hafta Hemşirelik Temel Kavramları ve İlişkileri
5. Hafta Hemşirelik Temel Kavramları ve İlişkileri
6. Hafta Hemşirelik Temel Kavramları ve İlişkileri
7. Hafta Kuram/ Model Tanımı- Hemşirelik Modelleri
8. Hafta Kuram/ Model Tanımı- Hemşirelik Modelleri
9. Hafta Değerler ve İnançların Oluşumu-Hemşirelikte Değerler
10. Hafta Karar Verme Süreci/ Eleştirel Düşünme
11. Hafta Kanıta Dayalı Uygulama ve Felsefe İlişkisi
12. Hafta Örnek Kavram/Kuram Çalışması
13. Hafta Örnek Kavram/Kuram Çalışması
14. Hafta Örnek Kavram/Kuram Çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar * Pektekin Çağlayan .2013. Hemşirelik Felsefesi Nobel Tıp Kitabevi Ankara *Aştı TA. Karadağ A. (2011)(Ed.). Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi, Adana. *Babadağ K.(2010). Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık, Ankara. *Sabuncu N. Ay F.(2010)(Ed.). Klinik Beceriler, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. *Babadağ K. Atabek Aştı T. (2008)(Ed.). Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul. *Potter PA. Perry AG.(2009). Fundamentals of Nursing. 7th Ed., Mosby Year Book Inc., Philedelphia. *Tomer AM. Alligood MR.(2006). Nursing Theorists and Their Work. 6th Ed., Mosby Inc., United States of America
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

5

3

 

 

 

ÖÇ3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

ÖÇ5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

ÖÇ8

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3