Tıp Fakültesi


Genel Bilgi

 Globalleşen dünyamızda Tıp bilimindeki evrensel nitelikler ve her geçen gün büyük bir hızla ilerleyen gelişmeleri yakalamak Tıp Eğitimimizde en büyük hedefimizdir. Bu nedenle Tıp Eğitimimizin en önemli ve asıl temelini oluşturan Temel Bilimlerle ilgili ders müfredatları nitelik ve nicelik bakımından zengin ve çeşitlendirilmiş şekilde öğrencilerimize verilmektedir. Bu yoğun müfredattaki amaç; öğrencilerin temel bilgileri en akılcı biçimde öğrenip bunu daha sonra alacakları Klinik Bilimler kısmında en verimli şekilde kullanabilmeleridir. Eğitimde ezbere dayalı olmadan, olabildiğince analitik düşünce ve mantıksal çıkarıma dayalı sağlam temeller almaları amacı güdülmektedir.Öğrenci sayısının her sene öğretim üyesi sayısına göre orantılı olmak kaydı ile, dar sınırlar arasında tutularak eğitim-öğretim olanaklarından daha iyi yararlanarak hem araç-gereç hem de hasta başı eğitim kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.
Temel Bilimler eğitimi sonrasında alacakları Klinik Bilimler müfredatı, nitelik ve nicelik açısından zengin teorik bilgiye dayalı olup gerek Dahili ve gerekse Cerrahi Tıp Bilimleri bünyesinde bulunan tüm bölümlerle ilgili uygulamalı ve oldukça kapsamlı bir eğitim içermektedir. Bu uygulama hem yüksek teknolojik donanımlara sahip maketler üzerinde hem de insan vücudu üzerinde yapılmaktadır. 2006 Ocak ayı tarihinden itibaren Dr.Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)’nin hizmete girmesiyle birlikte bu uygulamalı eğitimin her branş ile ilgili bölümlere ait hastalar üzerinde verilmesi mümkün olabilecektir. Fakültemiz, hazırlık sınıfında verilen temel İngilizce yanında, lisans eğitim öğretim süresince, ilk yılda konuşma ve yazma olarak, daha sonraki yıllarda da mesleki İngilizce ve iş hayatında İngilizce derslerini müfredat programları içine almış bulunmaktadır.
Özetle, Tıp Fakültesi Lisans Eğitimi dönemini başarıyla bitirip mezun olacak öğrencilerimizi yeterli teorik ve pratik donanımını almış, Türkiye ve dünya koşullarına uyum sağlayan, bilimsel yenilikleri izleyip uygulayabilen birer hekim olarak yetiştirmek ana hedefimizi oluşturmaktadır. Öte yandan Tıp Fakültesinin hedefleri arasında her geçen gün artan öğretim üyesi sayısına paralel olarak 2008 yılı itibariyle şuan ki öğrenci sayısının %75 kadar artması, 2010 yılına kadar ise iki katına ulaşması da yer almaktadır.

 

Dekan/Müdür

Prof. Dr. Emin Tekeli

  • Tıp