SEÇ107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİ OKURYAZARLIĞI SEÇ107 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgiyi arama, kullanma, bilgiye erişme, bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi, doğru bilginin seçilmesi konularında öğrencileri bilgilendirmek ve bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, bilgi okuryazarlığı kavramı ve ilişkili diğer okuryazarlık kavramlarını, bilgi okuryazarlığı modellerini, becerilerini, bilgi farkındalığını, bilgiyi aramayı, kullanmayı, bilgiye erişmeyi, bilgi kaynaklarının değerlendirilmesini, doğru bilginin seçilmesini ve kütüphanenin etkin şekilde kullanılmasına yönelik kazanımları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yarıyıl sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Bilgi okuryazarlığı hakkında temel kavramları tanımlar ÖÇ-2. Bilgi okuryazarlığı modellerini listeler ÖÇ-3. Bilgi okuryazarlığı için gerekli olan becerileri sıralar ÖÇ-4. Kütüphaneyi etkin şekilde kullanma becerisi kazanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı ve giriş
2. Hafta Temel kavramlar
3. Hafta Bilgi okuryazarlığının yaşam boyu öğrenme ile ilişkisi
4. Hafta Bilgi erişim sistemleri
5. Hafta Bilgi okuryazarlığı modelleri
6. Hafta Bilgi okuryazarlığı modelleri
7. Hafta Bilgi okuryazarlığı modelleri
8. Hafta Bilgi erişim kaynakları
9. Hafta Bilgi erişim kaynakları
10. Hafta Kütüphane
11. Hafta Kütüphane
12. Hafta İnternetin bilgi için kullanımı
13. Hafta İnternetin bilgi için kullanımı
14. Hafta Genel tekrar ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Kurbanoğlu SS. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği 24:4 723-747 2- Erdem AR. (2019) Okuryazar Mısınız? Okuryazarlık Kültürü. Gece Kitaplığı: Ankara. 3- Polat C, Odabaş H. Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, 27-30 Mart 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

2

2

2

3

2

3

1

2

5

2

3

1

ÖÇ2

2

2

2

3

2

3

2

2

5

2

3

1

ÖÇ3

2

2

2

3

2

2

2

3

5

2

3

2

ÖÇ4

4

2

2

5

2

3

2

5

5

2

4

3

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek