SEÇ303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kültürler Arası Hemşirelik SEÇ303 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin kültürlerarası hemşireliği ve modellerini kavrayabilmesi ve sağlık bakım sistemi içinde farklı kültürel gruplara uygun hemşirelik bakımı vermesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Sağlık ve hastalık kültürü, kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, dünya kültürleri, sağlıkta kültürel davranışlar, transkültürel sağlık ve hemşirelik modelleri, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık personeli ilişkisi, küresel sağlık sorunları, kültürlerarası hemşirelik kavramı ve eğitimde transkültürel yaklaşımlar, kültürlerarası bakım yaklaşımını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin kültürlerarası hemşirelik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Kültür ve kültürlerarası hemşirelik kavramını anlayabilme. ÖÇ-2 Kültürlerarası hemşirelik modelleri konusunda bilgi kazanabilme. ÖÇ-3 Kültürler arası etkileşim ve iletişimin önemini anlayabilme. ÖÇ-4 Gelenek ve görenekler ve mevcut kültürel yapılar; kültürel tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar konularında bilgi sahibi olabilme. ÖÇ-5 Bakım vermede kültürün önemini, kültürel değerlerin etkisini kavrayabilme. ÖÇ-6 Hastaya bütüncül bakım verirken kültürel yaklaşımı dikkate alabilme. ÖÇ-7 Bakım gereksinimlerinin birey/aile/toplumun kültürüne özgü karşılanması konularını dikkate alarak kültürlerarası bakım verme bilgi ve becerisini kazanabilme. ÖÇ- 8 Hemşirelik alanında yapılmış ilgili araştırmalara eleştirel gözle bakabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kültürlerarası Hemşirelik
2. Hafta Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri
3. Hafta Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri
4. Hafta Kültür ve İletişim
5. Hafta Kültür ve İletişim
6. Hafta Kültür ve Ağrı
7. Hafta Kültür ve Ağrı
8. Hafta Kültür ve Stres
9. Hafta Kültür ve Kronik Hastalıklar
10. Hafta Kültür ve Ruh Sağlığı
11. Hafta Kültür ve Üreme Sağlığı
12. Hafta Kültür ve Çocuk Bakımı
13. Hafta Kültür ve Etik
14. Hafta Kültürle İlgili Yapılmış Hemşirelik Araştırmaları İnceleme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Seviğ Ü., Tanrıverdi G. “Kültürlerarası Hemşirelik” İstanbul Tıp Kitapevi, 2012, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

   

3

         

ÖÇ2

     

3

         

ÖÇ3

               

ÖÇ4

   

4

4

          

ÖÇ5

     

5

   

5

  

5

  

ÖÇ6

 

5

       

4

4

 

4

  

ÖÇ7

   

4

4

4

4

4

 

5

     

ÖÇ8

           

5