HEM412


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Klinik Pratik Uygulama HEM412 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
224 70 294 8 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mesleki derslerde edinilen bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve deneyim kazanılması
Dersin İçeriği Mesleğe ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci klinik uygulamalr ile ilgili şu kazanımları elde edecektir; ÖÇ1- Hiçbir fark gözetmeksizin birey ve ailenin benzersizliği ve itibarına saygı duyarak, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanarak etik ilkeler doğrultusunda ve bütüncül yaklaşımla kaliteli ve güvenli bakım verebilecektir, ÖÇ2-Hasta / hasta ailesi ve toplumu oluşturan bireylerle kurduğu terapotik ilişkiyi sürdürebilecektir, ÖÇ3- Hemşirelik bakımı verirken ekibin diğer üyeleriyle işbirliği içinde öncelikleri belirleyerek, organize ederek zaman yönetimini gerçekleştirebilecektir, ÖÇ4-Kuramsal ve kanıta dayalı araştırmalardan elde edilen bilgiyi hemşirelik uygulamalarına entegre ederek kullanabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İç hastalıkları kliniği uygulaması
2. Hafta İç hastalıkları kliniği uygulaması
3. Hafta İç hastalıkları kliniği uygulaması
4. Hafta Cerrahi kliniği uygulaması
5. Hafta Cerrahi kliniği uygulaması
6. Hafta Cerrahi kliniği uygulaması
7. Hafta Cerrahi kliniği uygulaması
8. Hafta Doğum ve kadın hastalıkları kliniği uygulaması
9. Hafta Doğum ve kadın hastalıkları kliniği uygulaması
10. Hafta Doğum ve kadın hastalıkları kliniği uygulaması
11. Hafta Doğum ve kadın hastalıkları kliniği uygulaması
12. Hafta Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği uygulaması
13. Hafta Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği uygulaması
14. Hafta Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Birol L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, İzmir 2004 2-Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset, Ankara 1995 3-Akdemir B. Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik, Vehbi Koç Vakfı Sanerc, Yayın No:2,İstanbul 2003 4-Erdil F. Özhan N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 72 Tasarım, Ankara 1999 5-Çavuşoğlu H. 2008; Çocuk Sağlığı Hemşireliği 1.cilt ve 2.cilt, Ofset Basımevi, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin ÖğrenmeÇıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

   

5

3

3

3

5

5

5

3

2

   

ÖÇ2

   

5

3

5

 

3

3

 

4

 

5

3

 

ÖÇ3

       

4

4

4

4

4

   

ÖÇ4

     

5

4

4

   

4

5

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek