İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program)


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2005 yılında kurulmuştur. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi Lisans derecesi (Bachelor's Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yurdumuzda nitelikli İngilizce öğretmenlerine duyulan gereksinimi karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede dört yıllık lisans eğitimi ile ilköğretim okulları ve liseler için yetkin İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
     İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na kayıt yaptıracak öğrencilerin İngilizce bilgilerini geliştirmek ve ileri düzeyde yeterli bir konuma gelmelerini sağlamak için birinci yılda meslek bilgisi derslerinin yanı sıra İngilizce dil beceri dersleri de yer almaktadır. Sonraki yıllarda ise İngiliz Dili öğretimi ve öğretmenlik mesleğinin inceliklerini içeren derslere ağırlık verilmektedir. Tam donanımlı öğretmenler olabilmeleri için ise İngiliz ve Amerikan edebiyatı, dilbilim, eğitim bilimleri, dil öğretim yönetmenleri alanlarında öğrenim görmeleri sağlanacaktır.
      Lisans eğitimi süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte beş yıl olarak düşünülmektedir. Ufuk Üniversitesi’ne kayıt yaptıran tüm öğrencilerin girmek zorunda oldukları İngilizce yeterlilik sınavını başaran öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Başarısız olanlar ise lisans öğrenimlerine başlayabilmek için bir yıl İngilizce okuyarak bu programı başarıyla bitirmek zorundadır.

Program Kazanımları

 Bölüm              : Yabancı Diller Eğitimi

Anabilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi

Program           : Lisans

Program Yapısı

Çıktı No

Program Çıktıları

Alan Eğitimi (AE)

1

İngiliz dili eğitimi için gerekli olan kuramsal bilgi ve becerilere sahip olur

2

İngiliz dili öğretim sürecini çeşitli çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanarak tasarlayıp uygular.

3

İngiliz dili öğretim sürecini öğrenci ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak tasarlayıp uygular.

4

İngiliz dili öğretimi alanında farklı yaş gruplarına ve dersin amacına uygun öğretim yöntem, teknik ve materyalleri kullanır.

5

İngiliz dili öğretiminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarını yaparken farklı yöntem, teknik ve araçları kullanır.

6

Dilbilim, kültür ve edebiyat konularını İngiliz dili eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile ilişkilendirir, bütünleştirir ve disiplinlerarası uygulamalar ortaya koyar.

Meslek Bilgisi (MB)

7

Eğitim bilimlerine ve öğretmenlik bilgisine dair edindiği kuramsal bilgi ve becerileri öğrenme, öğretim ve değerlendirme uygulamalarında kullanır.

8

Eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibidir, güncel gelişmeleri takip ederek mevzuata uygun planlamalar yapar.

9

Öğretim teknolojilerini yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenci ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak kullanır.

Genel Kültür (GK)

10

Kişisel ve sosyal hayatındaki yaşantılarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, etik, ahlaki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirir.

11

Bağımsız ve grupla çalışma süreçlerinde edinmiş olduğu tüm bilgi ve birikimleri uygulama fırsatı elde ederek sorumluluk alır.

12

Bakış açısını disiplinlerarası ve kültürlerarası bağlamda geliştirerek yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olur.

İstihdam Olanakları

Mezun olacak öğrencilerimizin öncelikle ilköğretim okulları ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalışacakları düşünülmekle birlikte, üniversitelerimizin hazırlık okullarında İngilizce okutmanlığı yapacak yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak bölümün başlıca hedefleri arasındadır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

courses - credits

- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ELTC101
Okuma ve Yazma Becerileri 1
3
3
1
Zorunlu
ELTC105
Dinleme ve Sesletim I
3
3
1
Zorunlu
ELTC107
Sözlü İletişim Becerileri 1
3
3
1
Zorunlu
ELTC109
İngilizcenin Yapısı 1
2
2
1
Zorunlu
GKZ100
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2
3
1
Zorunlu
GKZ111
Yabancı Dil 1
2
2
1
Zorunlu
GKZ120
Türk Dili 1
3
5
1
Zorunlu
GKZ140
Bilişim Teknolojileri
3
5
1
Zorunlu
MBZ100
Eğitim Bilimine Giriş
3
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ELTC102
Okuma ve Yazma Becerileri 2
3
3
2
Zorunlu
ELTC106
Dinleme ve Sesletim 2
3
3
2
Zorunlu
ELTC108
Sözlü İletişim Becerileri 2
3
3
2
Zorunlu
ELTC110
İngilizcenin Yapısı 2
2
2
2
Zorunlu
GKZ110
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
2
3
2
Zorunlu
GKZ112
Yabancı Dil 2
2
2
2
Zorunlu
GKZ130
Türk Dili 2
3
5
2
Zorunlu
GKZ160
Kariyer Planlama
2
4
2
Zorunlu
MBZ130
Öğretim Teknolojileri
2
3
2
Zorunlu
MBZ140
Eğitim Psikolojisi
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ELTC201
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları I
3
3
3
Zorunlu
ELTC203
İngiliz Edebiyatı I
2
2
3
Zorunlu
ELTC205
Dilbilim I
2
3
3
Zorunlu
ELTC207
İngilizce Öğretim Programları
2
2
3
Zorunlu
ELTC209
Sözcük Bilgisi
3
3
3
Zorunlu
ELTC211
Çeviri
3
3
3
Zorunlu
MBZ200
Öğretim İlke ve Yöntemleri
2
3
3
Seçmeli
ELTE005
Kitle İletişiminde İngilizce
2
4
3
Seçmeli
ELTE013
Akademik Okuma ve Yazma
2
4
3
Seçmeli
ELTE014
Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe Dilbilgisi
2
4
3
Seçmeli
GKS019
Etkili İletişim Becerileri
2
3
3
Seçmeli
GKS025
Gönüllülük Çalışmaları
2
3
3
Seçmeli
MBS005
Eğitim Antropolojisi
2
4
3
Seçmeli
MBS022
Eğitim Sosyolojisi
2
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ELTC204
İngiliz Edebiyatı II
2
2
4
Zorunlu
ELTC206
Dilbilim II
2
3
4
Zorunlu
ELTC208
Dil Edinimi
3
4
4
Zorunlu
ELTC210
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları II
3
3
4
Zorunlu
MBZ220
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
2
4
4
Zorunlu
MBZ240
Sınıf Yönetimi
2
3
4
Seçmeli
ELTE001
Dil ve Toplum
2
4
4
Seçmeli
ELTE003
Dünya İngilizceleri ve Kültür
2
4
4
Seçmeli
ELTE016
Karşılaştırmalı Çeviri
2
4
4
Seçmeli
GKS021
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
2
3
4
Seçmeli
MBS001
Açık ve Uzaktan Öğrenme
2
4
4
Seçmeli
MBS014
Karşılaştırmalı Eğitim
2
4
4
Seçmeli
MBS023
Türk Eğitim Tarihi
2
4
4
Seçmeli
MBS026
Eğitim Felsefesi
2
4
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
ELTC301
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
3
5
5
Zorunlu
ELTC303
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I
3
5
5
Zorunlu
ELTC305
Dil ve Edebiyat Öğretimi I
2
4
5
Zorunlu
MBZ310
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
3
4
5
Zorunlu
MBZ350
Özel Öğretim Yöntemleri I
3
5
5
Seçmeli
ELTE004
Edimbilim ve Dil Öğretimi
2
4
5
Seçmeli
ELTE010
Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi
2
4
5
Seçmeli
ELTE012
Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi
2
4
5
Seçmeli
GKS003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
5
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
ELTC302
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
3
5
6
Zorunlu
ELTC304
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II
3
5
6
Zorunlu
GKZ200
Topluma Hizmet Uygulamaları
2
3
6
Zorunlu
MBZ360
Özel Öğretim Yöntemleri II
3
5
6
Seçmeli
ELTE007
İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi
2
4
6
Seçmeli
ELTE008
Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi
2
4
6
Seçmeli
ELTE009
İngilizce Öğretiminde Drama
2
4
6
Seçmeli
ELTE015
Göstergebilim ve Dil Öğretimi
2
4
6
Seçmeli
MBS008
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
2
4
6
Seçmeli
MBS010
Eğitimde Proje Hazırlama
2
4
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
ELTC401
İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme
3
5
7
Zorunlu
ELTC407
Mikro Öğretim
2
4
7
Zorunlu
MBZ400
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
2
3
7
Zorunlu
MBZ401
Öğretmenlik Uygulaması I
5
10
7
Seçmeli
ELTE017
Kültürlerarasılık ve Dil Öğretimi
2
4
7
Seçmeli
ELTE018
Eleştirel Uygulamalı Dilbilim
2
4
7
Seçmeli
ELTE019
Karşılaştırmalı Edebiyat
2
4
7
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
7
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
7
Seçmeli
MBS020
Eğitim ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
2
4
7
Seçmeli
MBS025
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
4
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
ELTC402
İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
3
5
8
Zorunlu
ELTC404
İngilizce Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme
3
4
8
Zorunlu
MBZ402
Öğretmenlik Uygulaması II
5
10
8
Zorunlu
MBZ404
Okullarda Rehberlik
2
4
8
Seçmeli
ELTE020
Sınıf İçi Etkileşim ve Dil Öğretimi
2
4
8
Seçmeli
ELTE021
Eğitimsel Sesbilimi ve Entonasyon Analizi
2
4
8
Seçmeli
ELTE022
Avrupa Standartlarında Dil Öğrenimi, Öğretimi ve Değerlendirme
2
4
8
Seçmeli
ELTE023
Çok Dillilik ve Çok Dilli Ortamlarda Dil Öğretimi
2
4
8
Seçmeli
GKS007
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
2
3
8
Seçmeli
GKS010
Kültür ve Dil
2
3
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir.  Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

 1,50

55-59

DD

 1,00

50-54

FF

 0,00

0-49

 

 Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

 • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Abdulvahit ÇAKIR, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı

.

Ufuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar Mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Program Dersleri ve Yeterlilikleri Bağlantı Matriksi

Bölüm               : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Anabilim Dalı  : İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (Lisans)

 

Program Yeterlilikleri

 

Dersler

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

Program Çıktıları

GKZ100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 1. İngiliz dili eğitimi için gerekli olan kuramsal bilgi ve becerilere sahip olur
 2. İngiliz dili öğretim sürecini çeşitli çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanarak tasarlayıp uygular.
 3. İngiliz dili öğretim sürecini öğrenci ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak tasarlayıp uygular.
 4. İngiliz dili öğretimi alanında farklı yaş gruplarına ve dersin amacına uygun öğretim yöntem, teknik ve materyalleri kullanır.
 5. İngiliz dili öğretiminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarını yaparken farklı yöntem, teknik ve araçları kullanır.
 6. Dilbilim, kültür ve edebiyat konularını İngiliz dili eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile ilişkilendirir, bütünleştirir ve disiplinlerarası uygulamalar ortaya koyar.
 7. Eğitim bilimlerine ve öğretmenlik bilgisine dair edindiği kuramsal bilgi ve becerileri öğrenme, öğretim ve değerlendirme uygulamalarında kullanır.
 8. Eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibidir, güncel gelişmeleri takip ederek mevzuata uygun planlamalar yapar.
 9. Öğretim teknolojilerini yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenci ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak kullanır.
 10. Kişisel ve sosyal hayatındaki yaşantılarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, etik, ahlaki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirir.
 11. Bağımsız ve grupla çalışma süreçlerinde edinmiş olduğu tüm bilgi ve birikimleri uygulama fırsatı elde ederek sorumluluk alır.
 12. Bakış açısını disiplinlerarası ve kültürlerarası bağlamda geliştirerek yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olur.

GKZ111

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

GKZ120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

GKZ140

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

 

MBZ100

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

ELTC101

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

ELTC105

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

ELTC107

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

ELTC109

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

GKZ110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

GKZ112

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

GKZ130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

MBZ140

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

MBZ130

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

GKZ160

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

ELTC102

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

ELTC106

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

ELTC108

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

ELTC110

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

MBZ200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

ELTC201

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

ELTC203

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

ELTC205

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

ELTC207

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ELTC209

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

ELTC211

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GKS025

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

GKS019

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

MBS005

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

MBS022

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

ELTE005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTE013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTE014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBZ220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBZ240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC204

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

ELTC206

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

ELTC208

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

ELTC210

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

GKS021

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

GKS012

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

MBS001

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

MBS014

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

MBS023

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

MBS026

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

X

ELTE001

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ELTE003

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

ELTE016

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

MBZ310

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

MBZ350

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

ELTC301

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

ELTC303

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

ELTC305

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

GKS004

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

GKS003

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

ELTE004

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

ELTE010

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

ELTE012

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

MBZ360

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

GKZ200

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

ELTC302

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

ELTC304

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

ELTC306

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

MBS008

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

MBS010

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

ELTE007

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

ELTE008

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

ELTE009

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

ELTE015

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

MBZ401

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MBZ400

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ELTC401

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

ELTC407

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MBS006

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

MBS018

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

MBS020

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

MBS025

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

ELTE017

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

ELTE018

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

ELTE019

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

MBZ402

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

MBZ404

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

ELTC402

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

ELTC404

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GKS007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

GKS010

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ELTE020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

ELTE021

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

ELTE022

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

ELTE023

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Bölüm                        : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Anabilim Dalı          : İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (Lisans)

TYÇÇ Temel Alanı : Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı

TYÇÇ Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

2

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

5

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

6

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1

x

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

2

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

x

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

4

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

5

x

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

6

x

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilmek ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

2

 

x

 

 

x

 

x

x

x

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

4

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

6

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

7

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

6

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

7

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x