ELTE016


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Karşılaştırmalı Çeviri ELTE016 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere çeviri becerisi kazandırmak için gerekli bilgiler verilip farklı alanlardan seçilen örneklerle becerinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Dersin İçeriği Türkçeden İngilizce'ye çeviri yaparken kaynak dil ve erek dil arasındaki farklılıkları belirleyerek öğrencilerin sözel ve yazınsal ifade becerilerini çeviri metinleri aracığıyla geliştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Çevirileri anlamsal ve yapısal farklılıklara göre sınıflandırma ÖÇ-2 Farklı çeviri örneklerini karşılaştırma eleştirme ÖÇ-3 Farklı yazım biçimleri çevirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Zamanlarla ilgili cümle çevirisi
3. Hafta Zamanlarla ilgili cümle çevirisi
4. Hafta Türkçe ata sözlerinin İngilizceye çevrilmesi
5. Hafta Türkçe ata sözlerinin İngilizceye çevrilmesi
6. Hafta Türkçe ata sözlerinin İngilizceye çevrilmesi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Etken ve Edilgen Yapılarla İlgili çeviriler
9. Hafta Yan Cümlecik çevirileri
10. Hafta Edebi çeviriler-şiir çevirileri
11. Hafta Kısa öykü ve roman çevirileri
12. Hafta Oyun çevirileri
13. Hafta Resmi evrak çevirisi
14. Hafta Gazete, dergi, reklam çevirileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kocaman, Ahmet.İngilizce Çeviri Kılavuzu.Siyasal Kitabevi:1984.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

2

1

1

PY2

1

1

1

PY3

2

2

1

PY4

4

5

5

PY5

2

2

2

PY6

2

2

2

PY7

3

3

3

PY8

3

3

3

PY9

2

1

1

PY10

1

2

2

PY11

1

1

1

PY12

1

1

1

PY13

2

1

1

PY14

2

2

1

PY15

2

1

1

PY16

1

1

1

PY17

1

1

1

PY18

1

1

1

PY19

1

1

1

PY20

2

1

1

PY21

2

2

2

PY22

2

1

1

PY23

2

2

2

PY24

1

1

1

PY25

2

1

1

PY26

2

2

2

PY27

3

3

2

PY28

3

2

3

PY29

2

2

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla