ELTC204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngiliz Edebiyatı II ELTC204 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 30 58 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Eski İngilizce Dönemi’nden 17. Yüzyıla kadar olan İngiliz Edebiyatı’ndaki dönem ve temel eserleri incelemek ve öncekilerle aralarındaki benzer ve farklı olan yanları ortaya çıkartmak.
Dersin İçeriği İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi; metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler; başlıca metin türleri; önemli akım ve dönemler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserlerin içeriği ve biçemi; edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları; metinlerin ve edebî sanatların eleştirel incelenmesi ve yorumlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Edebi eserlerin ana türlerini tanımlayabilecektir. 2. Farklı edebi türlerin özelliklerini listeleyip açıklar. 3. Ana edebi türler arasındaki farklılıkları anlatır. 4. Belli bir edebi eserin ait olduğu tarihsel dönemi hatırlar. 5. Edebiyatın elemanlarını tanıyabilecektir. Edebi terimleri saptar. 6. Edebi akımları tanır. 7. Belli edebi türün ait olduğu tarihsel dönem içindeki yerini belirler. 8. Edebiyatın elemanlarını örnek eserlerde kullanabilecektir. 9. Tarihsel bilgiyi örnek esere uygular. 10. Söz sanatlarını gösterir. 11. Biyografik bilgiyi örnek eser üzerinde kullanır. 12. Değişik akımların özelliklerini örnek eserde gösterir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the course: content of the course
2. Hafta The Early 17th Century: 1600- 1660 - Characteristics and main historical process - John Donne
3. Hafta The Early 17th Century: 1600- 1660 - Gender relations: Conflict and counsel - Inquiry and experience - Chrisis of authority
4. Hafta The Early 17th Century: 1600- 1660 - John Milton
5. Hafta The Restoration and 18th Century: 1660-1800 - Characteristics and main historical process - John Dryden, John Locke, Sir Isaac Newton
6. Hafta The Restoration and 18th Century: 1660-1800 - Samuel Butler, Daniel Defoe - Low people and high people issues (Henry Fielding)
7. Hafta The Restoration and 18th Century: 1660-1800 - Debating women: arguments in verse (Jonathan Swift, Alexander Pope, Samuel Johnson) - Liberty (John Locke, David Hume, Edmund Burke)
8. Hafta Arasınav
9. Hafta 19th Century English Literature: - Poems - Novels
10. Hafta 19th Century English Literature: - Social problems and Charles Dickens
11. Hafta 19th Century English Literature: - Social problems and Charles Dickens
12. Hafta 20th Century English Literature - Background - Modernism - Writers and Works
13. Hafta 20th Century English Literature - Background - Modernism - Writers and Works
14. Hafta Discussion Questions & Answers
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

4

2

5

ÖÇ2

2

1

1

1

1

4

1

1

1

4

2

5

ÖÇ3

2

1

1

1

1

4

1

1

1

4

2

5

ÖÇ4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

4

ÖÇ5

2

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

4

ÖÇ6

2

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

5

ÖÇ7

2

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

4

ÖÇ8

3

3

3

1

1

5

1

1

1

4

1

5

ÖÇ9

3

3

3

1

1

5

1

1

1

4

1

4

ÖÇ10

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

3

ÖÇ11

3

3

3

1

1

3

1

1

1

3

1

5

ÖÇ12

3

3

3

1

1

3

1

1

1

4

1

5