GKS007


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi GKS007 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğrt.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, ilköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. İnsan hakları kavramını ve tarihsel gelişimini açıklayabilir. 2. Temel insan hakları ve insan hakları ile ilgili uluslararası belgeler, kuruluşları bilir. 3. Demokrasi ve insan hakları eğitiminin Türkiye’deki uygulamalarını bilir. 4. Demokrasi ve insan haklarının eğitiminin nasıl yapılabileceğini bilir. 5. Demokrasi ve insan haklarının eğitimindeki uygulamaların etkililiği hakkında değerlendirme yapabilir. 6. Demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı alışkanlık haline getirir. 7. Çevresindekileri demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçlendirir. 8. İnsan haklarının güncel ve toplumsal alanlarına ilişkin değerlendirme yapabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta İnsan haklarını anlayabilmek ve bir canlı türü olarak insan - Demokrasiyi tanımlayıcı ilkeler - Demokrasinin oluşabilmesi için bazı toplumsal koşullar
3. Hafta Demokrasinin ve insan haklarının tarihsel gelişimi
4. Hafta Demokrasinin ve insan haklarının tarihsel gelişimi
5. Hafta Demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları
6. Hafta - İnsan haklarında eşitlik ilkesi ve ayırımcılık yasağı - İnsan hakları ile ilgili uluslararası belgeler ve kuruluşlar
7. Hafta İnsan haklarını bazı emsaller kararlar üzerinden anlayabilmek
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim
10. Hafta - Aile ve demokrasi eğitimi - İnsan hakkı olarak eğitim
11. Hafta - Okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi - İlkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi
12. Hafta Ortaöğretim ve yükseköğretimde demokrasi eğitimi
13. Hafta Tartışma haftası: - Demokratik bir eğitim uyguladığını ileri süren okul modelleri - Demokratik okul ve sınıf ortamını, eğitim felsefi yaklaşımlarıyla betimleyebilir miyiz?
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5

ÖÇ2

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5

ÖÇ3

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5

ÖÇ4

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5

ÖÇ5

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5

ÖÇ6

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5

ÖÇ7

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5

ÖÇ8

1

1

1

1

1

3

2

1

1

5

1

5