GKS021


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma GKS021 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin literatür tarama ve rapor yazma hakkında bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ev ödevi, dönem ödevi, final ödevi hazırlama, bilimsel raporlaştırmanın kuralları, literatür taramada kısayol ipuçları, bilimsel sonuçların tablolaştırılması , içerik ve hedeflerin çapraz tablolarla gösterilmesi, bilimsel raporlaştırmada APA formatı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İnternet ve kütüphane yoluyla literatür taraması yapmanın yollarını bilme eğitim alanındaki güncel araştırmaları tarayabilme Bilimsel yazma kriterlerine uygun olarak ders ödevi ve araştırma raporu hazırlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Kaynak tarama ve rapor yazma dersinin içeriği, amaçları, öğrenciden beklentiler. Bilim, bilimsel yöntem ve raporlaştırma.
2. Hafta Bilimsel araştırma süreci ve araştırmaların sınıflandırılması. Eğitimde bilimsel araştırmaların önemi.
3. Hafta Bilimsel yöntemde raporlaştırmanın önemi
4. Hafta Bilimsel kaynakları tarama. Bilimsel içerikli bilgiye ulaşma yolları
5. Hafta Kaynaklara ulaşmada kütüphanenin ve bilgisayarların etkin kullanımı. Bilimsel alanda kullanılabilecek belli başlı veritabanları
6. Hafta Örnek kaynak taramaları yapma; rapor yazmaya başlama
7. Hafta Değerlendirme çalışmaları
8. Hafta Rapor yazma: Giriş
9. Hafta Rapor yazma: Metin içinde ve sonunda kaynak gösterme
10. Hafta Rapor yazma: Metin içinde ve sonunda kaynak gösterme; alıntılar
11. Hafta Rapor yazma: Sonuç ve Öneriler
12. Hafta Rapor yazma: Ekler
13. Hafta Rapor yazma: Tablolar ve Şekiller
14. Hafta Öğrenci ödevlerinin rapor hazırlama kurallarına göre incelenmesi, dersin değerlendirilmesi, finale hazırlık
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar American Psychological Association. (2022). Publication manual of the American psychological association (No. 1, pp. 1-xxii). : American Psychological Association. Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Gazi Üniversitesi. Karasar, N. (2015). Araştırmalarda rapor hazırlama (19. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi