GKS025


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gönüllülük Çalışmaları GKS025 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 14 - 14 - 45 87 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tibet
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğretmenlik mesleğini topluma hizmet verme yaklaşımıyla tanıma. Gönüllülük çalışmalarının yönetimi, işleyişi ve projelendirilmesi hakkında bilgi sahibi olma. Gönüllülük çalışmaları için proje geliştirme /geliştirilmekte olan bir projeye katkıda bulunarak uygulama.
Dersin İçeriği Gönüllülük çalışmaları, öğretmen adayının uygulama yapacağı alanı, hizmet verilecek bireyleri (toplum kesimini), değişik projeleri, kurum ve kuruluşları genel olarak tanımasını sağlayan, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen dersler dışında proje şeklinde gerçekleştirilen uygulamalara dayalı bir derstir. Bu dersin amacı, öğretmen adayının, toplumu ve öğretmenlik mesleğini topluma hizmet yönleriyle tanıması, lisans programında alacağı dersleri toplumsal açıdan da irdeleme duyarlılığına sahip olması ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirmesidir. Bu ders, tüm öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu olup bir yarıyıl verilir. Gerektiğinde iki yarıyılı kapsayabilir. Bu derste, öğretmen adaylarından yakın çevre toplumunun güncel sorunlarını belirlemeleri ve çözüm için projeler geliştirmeleri beklenmektedir. Öğretmen adaylarından ayrıca bu ders kapsamında panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmaları beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İşbirliğine dayalı çalışma becerilerini geliştirebilme 2. Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler tasarlayabilme 3. Bu projeleri uygulama ve sonuçlarını değerlendirebilme 4. Toplumda çeşitli sorunların olduğunun farkına varabilme ve bu sorunlara duyarlılık geliştirebilme 5. Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrama 6. Toplumun güncel sorunlarını belirler. 7. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenler. 8. Öncelikle yakın çevresindeki toplumun ihtiyaçlarını araştırı, çevresini bilinçlendirir ve projeler hazırlar, hazırlanan projelere destek olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal hizmete muhtaç bireylerin, ailelerin ve grupların belirlenmesi. Toplumsal hizmete muhtaç birey, aile ve gruplarla iletişim kurma teknikleri.
2. Hafta Yardım edilecek okulların tespiti
3. Hafta Yardım edilecek okulların tespiti
4. Hafta Proje tekliflerini değerlendirme
5. Hafta Alan uygulaması
6. Hafta Alan uygulaması
7. Hafta Alan uygulaması
8. Hafta Değerlendirme
9. Hafta Alan uygulaması
10. Hafta Alan uygulaması
11. Hafta Alan uygulaması
12. Hafta Alan uygulaması
13. Hafta Alan uygulaması
14. Hafta Tamamlanan projelerin sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 100
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Coşkun, Hasan (2009) Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara. Dinçer, F. Çağlayan (Yayıma Hazırlayan) (2006) Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı, 41. Yıl, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 200, Ankara. Erciyes Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi (2008). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi THU Çalıştayı Rehberi (2009) YÖK Rehberi. (2006, 2007).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

PY1

0

0

0

2

5

3

0

0

PY2

0

1

0

5

1

4

0

0

PY3

1

0

0

0

0

0

0

0

PY4

0

0

0

0

0

0

0

0

PY5

0

1

2

2

1

2

0

0

PY6

0

0

0

0

0

0

0

0

PY7

0

0

0

0

0

0

0

0

PY8

0

0

0

0

0

0

0

0

PY9

3

5

3

4

0

4

0

0

PY10

0

0

0

0

0

0

0

0

PY11

0

0

0

0

0

0

0

0

PY12

0

0

0

0

0

0

0

0

PY13

0

0

0

0

0

0

0

0

PY14

0

0

0

0

0

0

0

0

PY15

0

0

0

0

0

0

0

0

PY16

0

0

0

0

0

0

0

0

PY17

0

0

0

0

0

0

0

0

PY18

0

0

0

0

0

0

0

0

PY19

0

0

0

0

0

0

0

0

PY20

0

0

0

0

0

0

0

0

PY21

0

0

0

0

0

0

0

0

PY22

5

5

5

5

5

5

5

5