ELTC107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sözlü İletişim Becerileri 1 ELTC107 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 45 87 3 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Ceyhun Karabıyık
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere başarılı iletişimciler ve dil öğretmenleri olmaları için gerekli İngilizce iletişimsel dil becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Resmi ve gündelik ortamlarda etkili bir şekilde dil kullanımını geliştirerek öğretmen adaylarının sözlü iletişim yeterliliklerini geliştirmeleri için tartışmalar, bireysel sunumlar ve diğer ders içi etkileşimsel aktiviteler ile iletişim ve öğrenci odaklı konuşma aktivitelerinden oluşan bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; 2.karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; 2. güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Konu: Doğal kaynakları koruma (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
2. Hafta Konu: Doğal kaynakları koruma (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
3. Hafta Topic: Conservation (listening, vocabulary, critical thinking, speaking) Konu: Tasarım (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
4. Hafta Konu: Tasarım (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
5. Hafta Konu: Tasarım (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
6. Hafta Konu: Gizlilik (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
7. Hafta Konu: Gizlilik (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Konu: Gizlilik (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma) Konu: İş (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
10. Hafta Konu: İş (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
11. Hafta Konu: İş (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
12. Hafta Konu: Psikoloji (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
13. Hafta Konu: Psikoloji (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
14. Hafta Konu: Psikoloji (dinleme, sözcük bilgisi, eleştirel düşünme, konuşma)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40 (%50 Dinleme-algılama sınavı + %50 sunu ödevi)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60 (%40 Dinleme-algılama sınavı + %10 sınıf içi sunumlar + %50 sunu ödevi)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Williams, J., Ostrowska, S., Sowton, C., Farmer, J., Cavage, C., Frazier, L. (2019). Unlock 5 (Listening, Speaking & critical Thinking). Cambridge University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

5

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

1

ÖÇ3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1