MBZ350


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Öğretim Yöntemleri I MBZ350 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 - - - 90 146 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Etkin izleme ve değerlendirme ilkelerini kazandırarak öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarımnı saptama ve düzeltme yetisini kazandırmak
Dersin İçeriği Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları; öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim etkinlikleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri temel alan yöntemler; ulusal ve uluslar arası mesleki organizasyonlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamalarını karşılaştırabilme ve uygulayabilme. ÖÇ-2Öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarını saptar ve düzeltici öğretim etkinliklerini düzenleyebilme ÖÇ-3Öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkelerini bilme ÖÇ-4 Ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonları, etkinlikleri ve uygulamalı süreli yayınları izleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi