ELTC105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dinleme ve Sesletim I ELTC105 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 50 92 3 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit Çakır
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerini çözümlemek; ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri; öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler ingilizce fonotik bilgilerini alacak ve çeşitli dinleme teknikleri öğrenecekler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1 İngilizce'de anlamı değiştiren sesleri doğru üretebilme 2 İngilizce'de anlamı değiştirmeyen sesleri doğru üretebilme 3 İngilizce'de anlamı değiştiren sesler ile anlamı değiştirmeyen sesleri birbirinden ayırabilme 4 İngilizce'deki çekim eklerini doğru sesletebilme 5 İngilizce'nin farklı hece tiplerini doğru üretebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kelime ve Sayılarda Vurgulu Heceler; Hareketli Stres
2. Hafta Düşen ve Yükselen Tonlama
3. Hafta Cümlelerde Vurgu; En Önemli Kelime
4. Hafta Güçlü ve Zayıf Telaffuzlar
5. Hafta Vurgulanmayan Heceler ve Kelimelerde /ə/ ; can and can’t
6. Hafta Vurgulanmayan Heceler ve Kelimelerde /ər/; or içeren Tercih Sorularında Tonlama
7. Hafta Öbek Grupları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kontrast Göstermek İçin Vurgu ve Tonlamayı Kullanma
10. Hafta Ünlü Seslerin Bağlanması; Vurgu ve Zamirler
11. Hafta Olumsuz Daralmalar
12. Hafta Bileşik İsimlerde Vurgu; Cümle Ritmi ve Zamanlama
13. Hafta Öbek Eylemlerde Vurgu ve Bağlama
14. Hafta Düşen Tonlamalı Soru Eklentileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Demirezen, M. (1987). Articulatory Phonetics and the Principles of Sound Production. Yargı Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1