ELTE018


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eleştirel Uygulamalı Dilbilim ELTE018 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit Çakır
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin eleştirel uygulamalı dilbilim alanındaki farklı eğilim, yaklaşım ve kuramları karşılaştırabilmesini ve değerlendirebilmesini sağlamak ve ikinci dil edinimi, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri, göstergebilim gibi dilin uygulamalı alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, dilbilgisi gelişimi, kelime bilgisi, anlambilim, pragmatik dil kullanımı, fonetik, fonoloji ve söylem yapıları gibi konuları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan ve başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1. Eleştirel uygulamalı dilbilimdeki temel yaklaşım ve kuramları ana hatlarıyla belirtilebileceklerdir. 2. İkinci dil edinimine ilişkin kuramları karşılaştırarak açıklayabileceklerdir. 3. Dil öğretim yöntemlerini karşılaştırabileceklerdir. 4. Dil planlaması ve dilsel sömürgecilik kavramlarını günümüz uygulamalarını kullanarak değerlendirebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Eleştirel uygulamalı dilbilim
3. Hafta Eleştirel uygulamalı dilbilim
4. Hafta İkinci dil edinimi
5. Hafta İkinci dil edinimi
6. Hafta Çokdillilik
7. Hafta Dil ve politika
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dil ve cinsiyet
10. Hafta Söylem çözümlemesi
11. Hafta Söylem çözümlemesi
12. Hafta Dil öğretim yöntemleri
13. Hafta Dil öğretim yöntemleri
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi