MBS014


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Karşılaştırmalı Eğitim MBS014 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Karşılaştırmalı eğitimle ilgili temel kavramları, Türk Eğitim Sistemini, ülkelerin eğitim sistemleri ya da bir ülkenin sistemini diğer ülkelerin eğitim sistemiyle karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları belirleme becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Derste, karşılaştırmalı eğitimin kuramsal çerçevesi, tarihsel süreci, amacı, eğitim yaklaşımları, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının yapılış biçimleri ve ülkelerin eğitim sistemlerinin incelenmesi ve Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırılması konuları bulunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan öğrenci - Karşılaştırmalı eğitimde temel kavramları açıklar - Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel süreci ve amaçlarını kavrar - Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarını açıklar - Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının yapılış biçimlerini açıklar - Türk eğitim Sisteminin amaçlarını, politikalarını, yönetsel ve okul sistemi yapılanmasını açıklar - Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini açıklar - Farklı ülkelerin eğitim sistemleri ile Türk Eğitim sistemini amaç, yapı ve süreç boyutu kapsamında karşılaştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar ve karşılaştırmalı eğitimin tanımı ve kapsamı
2. Hafta Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel süreci ve amaçları
3. Hafta Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımları ve karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının yapılış biçimleri
4. Hafta Türk Eğitim Sistemi
5. Hafta Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi
6. Hafta Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sistemi
7. Hafta Belçika Eğitim Sistemi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Finlandiya Eğitim Sistemi
10. Hafta Fransa Eğitim Sistemi
11. Hafta Güney Kore ve Hindistan Eğitim Sistemi
12. Hafta İspanya Eğitim Sistemi
13. Hafta Japon Eğitim Sistemi
14. Hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Balcı, Ali (2018). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. 6. Baskı, Ankara: Pegem Yayınevi. - Türkoğlu, Adil (2015). Karşılaştırmalı Eğitim-Dünya Ülkelerinden Örneklerle. 1 Baskı, Ankara Anı Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

 

 

 

 

 

 

 

PY2

 

 

 

 

 

 

 

PY3

 

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

x

x

PY5

 

 

 

 

 

 

 

PY6

 

  

 

 

 

 

PY7

 

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

 

PY13

 x

 x

 x

x

x

x

x

PY14

 

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

 

PY19

 

 

 

 

 

 

 

PY20

 

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

 

PY22