MBZ200


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğretim İlke ve Yöntemleri MBZ200 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Aydemir
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğretimle ilgili temel kavramları, öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen, öğrenme ve öğretim stilleri, öğretimi planlama, öğretim ilkeleri, öğrenmeöğretme modelleri ve stratejileri, öğretim yöntemleri, teknikleri, öğretim ve eğitim durumları ilişkisi konuları incelenerek; öğretim sürecinden daha iyi verim alabilmek ve istenilen düzeyde öğrenmeyi gerçekleştirmek için öğretimin nasıl yapılacağı becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Derste, öğretimle ilgili temel kavramlar, öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen, öğrenme ve öğretim stilleri, öğretimi planlama, öğretim ilkeleri, öğrenme-öğretme modelleri ve stratejileri, temel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, öğretim ve eğitim durumları ilişkisi konuları bulunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alan öğrenci: Öğretimle ilgili temel kavramları açıklar. Öğretim sürecinde öğrencilerin öğretmenler tarafından tanınması gereken özelliklerini açıklar. Öğretim sürecinde öğretmenin rolünü açıklar. Öğretim sürecinde iletişim ve öğelerini açıklar. Öğretmenin sınıfta iletişimi kolaylaştıran ve engelleyici tutum ve davranışlarını açıklar. Öğrenme stili modellerini açıklar. Öğretim stillerini açıklar. Öğretimin planlanmasında temel unsurları açıklar. Öğretimin planlanmasında dikkate alınması gereken öğeleri kavrar. Öğretim planları hazırlar. Öğretim ilkelerini açıklar. Öğrenme-öğretme modelleri ve stratejilerini tanır. Temel öğretim yöntemlerini açıklar. Öğretim tekniklerini açıklar. Öğretim ve eğitim durumları ilişkisini açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, öğretimle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Öğretim sürecinde öğrenci ve öğretmen
3. Hafta Öğretim sürecinde iletişim
4. Hafta Öğrenme stilleri
5. Hafta Öğretimin planlanmasında temel unsurlar
6. Hafta Öğretim planlarının hazırlanması
7. Hafta Öğretim ilkeleri, öğrenme öğretme modelleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Öğrenme Öğretme Stratejileri
10. Hafta Temel öğretim yöntemleri
11. Hafta Temel öğretim yöntemleri
12. Hafta Öğretim teknikleri
13. Hafta Öğretim teknikleri
14. Hafta Öğretim ve eğitim durumları ilişkisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Güven, S., Özerbaş M.A. (Ed.)(2018). Öğretim ilke ve yöntemleri, 3. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Demirel, Ö. (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı,19. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Taşpınar, M. (2015). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri, 7. Baskı, Ankara:EDGE Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ7

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ8

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

ÖÇ9

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

1

1

ÖÇ10

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ11

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

ÖÇ12

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

ÖÇ13

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla