GKZ160


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kariyer Planlama GKZ160 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Neslihan Salman
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.
Dersin İçeriği Kariyer bilincinin yükseköğretim erken döneminde oluşturulması ve öğrencilerin eğitimlerine ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmelerine ilişkin farkındalık kazanmalarına yönelik olarak 14 hafta boyunca, haftada bir ders saati olacak şekilde düzenlenen bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kariyer merkezi faaliyetlerinin tanınması 2. Öz farkındalığın artırılması 3. Kariyer seçeneklerinin keşfedilmesi 4. Kendini ifade etme ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi 5. Profesyonel ilişki ağlarının öneminin kavranması 6. Destek birimlerinin tanınması 7. Etkin kaynak kullanımının öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş
2. Hafta Kariyer nedir?
3. Hafta Ulusal ve uluslararası değişim programlar
4. Hafta Temel iletişim becerileri
5. Hafta Sektör günleri – Sivil toplum kuruluşları
6. Hafta İnce yetenekler
7. Hafta Sektör günleri – Kamu sektörü
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Diksiyon ve beden dili
10. Hafta Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama
11. Hafta Sektör günleri – Özel sektör
12. Hafta Etkili mülakat teknikleri
13. Hafta Sektör günleri – Akademi
14. Hafta Sektör günleri - Girişimcilik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Dersin öğretim üyesi tarafından seçilen destekleyici kitap, dergi, makale ve çevrimiçi kaynaklar. 2. Kariyer Ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar. 3. Beceri/yetkinlik değerleme envanterleri. 4. Kariyer Merkezi katkısıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, Seminerler, Bilgilendirme Oturumları, Mentörlük, Mezunlarla Buluşma, Sektör Panelleri, Vaka Çalışmaları, Mülakat Simülasyonları vb.) 5. Örnek video, belgesel ve filmler. 6. Mülakat simülasyonu, örnek olay/atölye çalışması vb. interaktif etkinlikler. 7. Ders içeriği ve öğretim elemanı değerleme formları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

4

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

3

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

4

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

4

3

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

4

ÖÇ7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5