ELTC208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dil Edinimi ELTC208 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 - - - - 80 122 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit Çakır
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Anadil ediniminde yer alan ilke ve süreçlerin anlaşılması ve anadil ediniminin ikinci dil edinimi/öğrenimi üzerindeki etkilerinin kavranması. İkinci dil öğreniminde ve kullanımında geçerli olan ilke ve süreçlerin dilbilimsel, bilişsel ve psikolojik açılardan ele alınıp kavranması. İkinci dil edinimi çalışmaları ve ikinci dil öğretiminin ilişkilendirilmesi, buna bağlı olarak ikinci dil edinimi/ öğrenimine ilişkin süreçlerin dil öğretimine alt yapı oluşturmasının sağlanması
Dersin İçeriği Anadil ediniminde yer alan ilke ve süreçlerin anlaşılması ve anadil ediniminin ikinci dil edinimi/öğrenimi üzerindeki etkilerinin kavranması. İkinci dil öğreniminde ve kullanımında geçerli olan ilke ve süreçlerin dilbilimsel, bilişsel ve psikolojik açılardan ele alınıp kavranması. İkinci dil edinimi çalışmaları ve ikinci dil öğretiminin ilişkilendirilmesi, buna bağlı olarak ikinci dil edinimi/ öğrenimine ilişkin süreçlerin dil öğretimine alt yapı oluşturmasının sağlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarını(davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım) bilir. ÖÇ-2 Anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçlerini bilir ve karşılaştırır. ÖÇ-3Sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çeviri yazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırır ÖÇ-4 İkinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenilen özellikler ve nihai kazanımdaki bireysel ayrımların (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları) önemini algılar. ÖÇ-5İkinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığını (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları) bilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Temel kavram ve konular, Tartışma: Dil öğrenimine ilişkin yaygın görüşler
2. Hafta Dil öğrenme kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, yapısalcılık)
3. Hafta Birinci dil edinimi
4. Hafta Birinci dil edinimi
5. Hafta Anadil edinim evreleri: dil-öncesi, tek sözcük, iki sözcük
6. Hafta Anadil edinim süreçleri: sesbilim, sözcükbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim
7. Hafta Edinim ve öğrenim kavramlarının ayırt edilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Eğitimsel psikoloji(1) pozitivist okul, bilişsel psikoloji
10. Hafta Eğitimsel psikoloji(2) yapısalcılık, dil öğretiminde hümanizm (Rogers and Maslow)
11. Hafta Sosyal etkileşim (Vygotsky, Feuerstein) İnsanlar nasıl öğrenir ? Öğrenmeye farklı bakış açıları
12. Hafta İkinci dil öğretimi
13. Hafta Second language teaching
14. Hafta İkinci dil öğretimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lightbown and Spada (1999) How Languages are Learned, Oxford Uni. Press Gass and Selinker (2001) Second Language Acquisition: An introductory Course, Lawrence Erlbaum Assoc.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

PY1

1

2

3

2

PY2

1

1

1

1

PY3

2

2

2

3

PY4

1

1

1

1

PY5

1

2

3

2

PY6

2

2

2

2

PY7

1

1

2

2

PY8

2

2

2

2

PY9

3

2

1

1

PY10

2

2

1

2

PY11

1

1

2

2

PY12

2

2

1

1

PY13

3

1

1

1

PY14

5

4

4

3

PY15

1

1

2

2

PY16

4

3

3

4

PY17

2

1

1

1

PY18

1

1

1

1

PY19

1

2

1

1

PY20

2

2

1

2

PY21

1

1

1

2

PY22

1

2

1

1

PY23

1

2

1

1

PY24

1

2

2

1

PY25

2

2

2

2

PY26

3

3

3

3

PY27

3

2

3

3

PY28

2

3

2

3

PY29

2

2

1

2

 

          1= Çok az   2= Biraz   3= Orta     4=Oldukça     5=Çok fazla