ELTE008


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi ELTE008 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özkan
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini edinir. İngilizce öğretmek için bir ders planı tasarlamak için bilgi ve beceri kazanır. İngilizce dilbilgisi öğretme tekniklerini öğrenir. İngilizce dilbilgisi öğretmek için mikro öğretim dersleri verir. Dil öğretim materyallerini değerlendirmek, uyarlamak ve geliştirmek ve dil becerilerini nasıl entegre edeceğinizi öğrenir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilerin İngilizce Dilbilgisi öğretimi ve ders planlaması ve İngilizce öğretimindeki becerileri bütünleştirmesi için gerekli becerileri edinmelerini sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce öğretmek için bir ders planının farklı bileşenlerini analiz eder, çeşitli öğrenci profillerine İngilizce öğretmek için ders planları oluşturur. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini ve sınıf içi etkileşimleri öğrenir. İngilizce Dilbilgisi ve Entegre becerilerini öğretmek için farklı teknik ve materyalleri öğrenir. Gramer'i İngilizce öğretmek için mikro-öğretiler gerçekleştir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Öğrenme stilleri ve sınıf içi etkileşim
3. Hafta Ders planlama
4. Hafta Gramer Öğretimi
5. Hafta Gramer Öğretimi
6. Hafta Dil becerilerini entegre etme
7. Hafta Dil öğretim materyallerinin değerlendirilmesi, uyarlanması ve geliştirilmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Dilbilgisi öğretim demoları
10. Hafta Dilbilgisi öğretim demoları
11. Hafta Dilbilgisi öğretim demoları
12. Hafta Dilbilgisi öğretim demoları
13. Hafta Dilbilgisi öğretim demoları
14. Hafta Dil becerilerini bütünleştirme demoları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tanner, R.& Green, Cathrine, (1998). Tasks for Teacher Education. Essex: Longman Scrivener, Jim. ,(1994).Learning Teaching; Teacher development series.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

ÖÇ 5

ÖÇ 6

ÖÇ 7

PY 1

3

3

3

3

3

3

3

PY 2

1

2

2

1

1

2

1

PY 3

3

3

3

3

3

3

3

PY 4

1

1

1

2

1

1

2

PY 5

5

5

5

5

5

5

5

PY 6

5

5

5

5

5

5

5

PY 7

5

5

5

5

5

5

5

PY 8

5

5

5

5

5

5

5

PY 9

1

1

1

1

2

2

2

PY 10

3

3

3

3

3

3

3

PY 11

1

1

2

2

1

2

2

PY 12

5

5

5

5

5

5

5

PY 13

1

1

1

2

1

1

2

PY 14

5

5

5

5

5

5

5

PY 15

3

3

3

3

3

3

3

PY 16

5

5

5

5

5

5

5

PY 17

1

1

1

2

1

2

2

PY 18

2

2

1

2

1

1

2

PY 19

1

1

2

2

1

2

2

PY 20

5

5

5

5

5

5

5

PY 21

5

5

5

5

5

5

5

PY 22

1

1

1

1

1

1

1

PY 23

2

2

2

1

2

2

1

PY 24

2

2

1

2

1

1

1

PY 25

1

1

2

1

1

2

1

PY 26

5

5

5

5

5

5

5

PY 27

5

5

5

5

5

5

5

PY 28

5

5

5

5

5

5

5

PY 29

5

5

5

5

5

5

5