ELTE010


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi ELTE010 İngiliz Dili Eğitimi (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 - - - - 90 118 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Abdulvahit Çakır
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin sosyodilbilimsel kavram ve teorileri anlamalarını ve bunların dil öğretimiyle olan ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, farklı dil öğrenenlerin ihtiyaçlarına hitap ederek, dil öğretiminde kültürel duyarlılığı ve farkındalığı teşvik etmeleri beklenmektedir. Ayrıca dil politikaları ve bunların dil eğitimi üzerindeki etkileri konusunda farkındalık geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders toplumdilbilim ve dil öğretimi ile ilgili kavramların incelenmesini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler sosyodilbilimsel kavramlar ve bunların dil öğretimindeki pratik uygulamaları hakkında derin bir anlayış sergileyeceklerdir. Öğrenciler, dil farklılıklarını ve sosyal bağlamları dikkate alan etkili dil öğretimini tasarlayıp uygulayabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to Sociolinguistics and Language Teaching
2. Hafta Sociolinguistic Principles and Theories
3. Hafta Language Variation and Education
4. Hafta Standard Language and Prestige
5. Hafta Culture and Language Learning
6. Hafta Multilingualism and Bilingual Education
7. Hafta Language Policy and Language Planning
8. Hafta Midterm
9. Hafta Language Variation in the Classroom
10. Hafta Language and Identity
11. Hafta Language Teaching Materials and Sociolinguistics
12. Hafta Sociolinguistics in Practice
13. Hafta Course Conclusion
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hudson, R. A. (1996). Sociolinguistics. Cambridge University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi