Yönetim Bilişim Sistemleri


Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler bir işletmeyi yönetmek ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri uygulamak için gerekli teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanmıştır. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim ve teknoloji vizyonu kazandırarak iş dünyasına örnek birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2015 yılında kurulmuştur. Akademik kadrosunda 2 profesör, 1 doçent,  1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nün amacı işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılamaktır.

Program Kazanımları

1

Yönetim Bilişim Sistemeri alanının temel kavram ve düşüncelerine hakim olur.

2

Yönetim Bilişim Sistemeri  alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

3

Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

4

Yönetim Bilişim Sistemeri  alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

5

Yönetim Bilişim Sistemeri  alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

6

Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi hakkında bilgi sahibi olur.

7

Lider veya grup üyesi olmanın gerektirdiği özelliklere sahip olur.

8

Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

9

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

10

İşletmelerde ortaya çıkan sorunları analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

11

Değişen koşullara göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

12

Teknolojik ve sosyal alanda girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgi sahibi olur.

13

Bir mal veya hizmet işletmesinde aynı zamanda toplum yararına da olan yatırım projeleri hazırlayabilir, kontrol edebilir ve değerlendirebilir.

14

İşletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler.Bölümden mezun olanlar kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.  

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO 101
EKONOMİ I
3
5
1
Zorunlu
HUK 115
TEMEL HUKUK BİLGİLERİ
3
5
1
Zorunlu
MAT 101
MATEMATİK I
3
5
1
Zorunlu
TUR 101
TÜRK DİLİ I
0
2
1
Zorunlu
YBS 105
TEMEL BİLGİSAYAR KAVRAMLARI
3
5
1
Zorunlu
İNG 101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
4
1
Zorunlu
İŞL 101
GENEL İŞLETME I
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO 102
EKONOMİ II
3
5
2
Zorunlu
ING 102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
3
4
2
Zorunlu
MAT 102
MATEMATİK II
3
5
2
Zorunlu
TUR 102
TÜRK DİLİ II
0
2
2
Zorunlu
YBS 106
PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
3
6
2
Zorunlu
YBS 108
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
3
5
2
Zorunlu
İŞL 102
GENEL İŞLETME II
3
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
TAR 201
ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI I
0
2
3
Zorunlu
YBS 201
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA II (İNGİLİZCE)
3
6
3
Zorunlu
YBS 203
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ I (İNGİLİZCE)
3
5
3
Zorunlu
YBS 209
İSTATİSTİK VE OLASILIK I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 209
FİNANSAL YÖNETİM I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 211
GENEL MUHASEBE I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 213
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (İNGİLİZCE)
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR 202
ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI II
0
2
4
Zorunlu
YBS 202
WEB TABANLI PROGRAMLAMA (İNGİLİZCE)
3
6
4
Zorunlu
YBS 204
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ II (İNGİLİZCE)
3
5
4
Zorunlu
YBS 206
İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ
3
5
4
Zorunlu
İŞL 210
FİNANSAL YÖNETİM II
3
5
4
Zorunlu
İŞL 212
GENEL MUHASEBE II
3
5
4
Zorunlu
İŞL 216
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)
3
5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
YBS 301
BİLGİSAYAR AĞLARI
3
5
5
Zorunlu
YBS 303
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I (İNGİLİZCE)
3
5
5
Zorunlu
İŞL 301
SAYISAL YÖNTEMLER I
3
5
5
Zorunlu
İŞL 303
PAZARLAMA YÖNETİMİ I
3
5
5
Zorunlu
İŞL 315
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (İNGİLİZCE)
3
5
5
Seçmeli
ULT 305
E-TİCARET
3
5
5
Seçmeli
YBS 307
VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
3
5
5
Seçmeli
YBS 309
GÖRSEL PROGRAMLAMA (İNGİLİZCE)
3
5
5
Seçmeli
İŞL 311
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SORUNLARI
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
YBS 304
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II (İNGİLİZCE)
3
5
6
Zorunlu
YBS 308
İŞLETİM SİSTEMLERİ
3
5
6
Zorunlu
İŞL 302
SAYISAL YÖNTEMLER II
3
5
6
Zorunlu
İŞL 304
PAZARLAMA YÖNETİMİ II
3
5
6
Zorunlu
İŞL 306
ÜRETİM YÖNETİMİ
3
5
6
Seçmeli
YBS 310
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER VE STANDARTLAR
3
5
6
Seçmeli
YBS 352
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
3
5
6
Seçmeli
İŞL 310
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
5
6
Seçmeli
İŞL 312
STRATEJİK YÖNETİM
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
YBS 401
BİLGİ SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEME, TASARIM VE GELİŞTİRME (İNGİLİZCE)
3
5
7
Zorunlu
YBS 403
KURUMSAL MİMARİ (İNGİLİZCE)
3
5
7
Zorunlu
YBS 429
BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİSİ, YÖNETİMİ VE KAZANIMI (İNGİLİZCE)
3
5
7
Seçmeli
YBS 407
BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ (İNGİLİZCE)
3
5
7
Seçmeli
YBS 409
VERİ YÖNETİMİ (DMBOK)(İNGİLİZCE)
3
5
7
Seçmeli
İŞL 417
SATIŞ YÖNETİMİ
3
5
7
Seçmeli
İŞL 430
SEMİNER
1
1
7
Seçmeli
İŞL 431
BİLGİ YÖNETİMİ
3
5
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
YBS 402
BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROJE YÖNETİMİ
3
5
8
Zorunlu
YBS 404
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)
3
5
8
Zorunlu
YBS 406
BİLİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ
3
5
8
Zorunlu
İŞL 418
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
3
5
8
Seçmeli
YBS 408
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
3
5
8
Seçmeli
YBS 410
İŞLETMELERDE VERİ MADENCİLİĞİ (İNGİLİZCE)
3
5
8
Seçmeli
İŞL 420
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE)
3
5
8
Seçmeli
İŞL 428
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
3
5
8
Seçmeli
İŞL 430
SEMİNER
1
1
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr.Semih BÜKER

Ufuk Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar Mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14 
EKO 101               
MAT 101               
ING 101               
TUR 101               
İŞL 101               
YBS 101               
YBS 103               
EKO 102               
MAT 102               
ING 102               
TUR 102               
İŞL 102               
YBS 102               
YBS 104               
YBS 201               
YBS 203               
İST 207               
İŞL 209               
İŞL 211               
TAR 201               
İŞL 213               
YBS 204               
YBS 202               
İŞL 210               
İŞL 216               
İŞL 212               
TAR 202               
YBS206               
İŞL 301               
İŞL 303               
YBS 303               
İŞL 323               
YBS 301               
YBS 304               
İŞL 304               
İŞL 306               
YBS 306               
YBS 308               
YBS 401               
YBS 403               
YBS 429               
YBS 402               
YBS 406               
İŞL 418               
                
                
                
Seçmeli 
YBS 307               
ULT 305               
YBS 309               
İŞL 311               
YBS 312               
YBS 310               
İŞL 312               
YBS 407               
YBS 409               
İŞL 417               
YBS 408               
YBS 410               
İŞL 420               
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

1. Yönetim Bilişim Sistemleri alanının temel kavram ve düşüncelerine hakim olur.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

5. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

Beceri 1

Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

8. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

Beceri 2

Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

2. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

4. Yönetim Bilişim Sistemleri alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

6. İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

4. Yönetim Bilişim Sistemleri alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme) 2

Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

7. Lider veya grup üyesi olmanın gerektirdiği özelliklere sahip olur.

8. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

2. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

6. İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

11. Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

8. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

5. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

6. İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

14. İşletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

7. Lider veya grup üyesi olmanın gerektirdiği özelliklere sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

11. Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

10. İşletmelerde ortaya çıkan sorunları analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 5

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

12. İşletmelerin çalışanlarına sağladıkları güvenceler, olanaklar ve çalışma ortamının önemini ve niteliğini kavrar.

14. İşletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

 

Türkiye Yükseköğretim Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 6. Düzey)

Temel Alan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

1

                            

1

Bilgi

 

Beceri

1

                            

1

Beceri

2

                            

2

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                            

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

                            

2

3

                            

3

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                            

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

2

                            

2

                             

3

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                            

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

                            

2

3

                            

3

4

                            

4

                             

5

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                            

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

                            

2

3

                             

4

                             

5