İŞL 213


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞL 213 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İş hayatında kullanılabilecek yönetim bilgilerinin sağlanması.
Dersin İçeriği Yönetim alanındaki temel kavramların, amaçların tanıtılması ve yönetim teorileri ile fonksiyonlarının detaylı olarak incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- yönetim ile ilgili temel bilgiler 2- grup, çatışma yönetimi 3- liderlik
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yönetim ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Planlama ve Amaçlara Göre Yönetim
3. Hafta Klasik Yönetim Teorileri
4. Hafta Neo klasik Yönetim Teorileri
5. Hafta Modern Yönetim Teorileri
6. Hafta Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
7. Hafta Yöneticilik ve Liderlik
8. Hafta Örgütlerde Gruplar
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Motivasyon
11. Hafta Çatışma Yönetimi
12. Hafta Organizasyonlarda Değişim ve Yönetimi
13. Hafta Örgütlerde İletişim
14. Hafta Örgütlerde Yetki ve Sorumluluklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği Prof. Dr. Erol EREN, Yönetim ve Organizasyon, Prof Dr. Halil CAN, Organizasyon ve Yönetim
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

ÖÇ3

 

 

5

 

 

 

 

3

2

 

4

 

1

1

 *Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek