YBS 105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL BİLGİSAYAR KAVRAMLARI YBS 105 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
26 13 13 84 136 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Güncel bilgi teknolojilerinin öğretildiği bu ders sonunda öğrencilerin programlama için gerekli olan problem çözme, algoritma oluşturma, kodlama vb. temel bilgisayar kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilişim problemlerinin çözümü için kelime ve tablo işlemci, sunu aracı vb. ofis uygulamalarını kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, bilgisayar ve bilişim sistemleri üzerinden problem çözme ve algoritma oluşturma, bilişim problemlerinin çözümü için ofis araçları, hazır yazılım ürünleri, bulut ve web üzerinden erişilen araçların tanıtımı ile ilgili uygulamalardan oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilgisayar ve bilişim sistemleri kavramlarını açıklayabilme, 2- Bilgisayar donanım ve yazılım bileşenlerini tanıyabilme, 3- Problem çözme adımlarını kullanarak algoritma oluşturabilme, 4- Ofis araçları, hazır yazılım ürünleri ile bulut ve web uygulamalarını bilişim problemlerinin çözümü için kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri
2. Hafta Bilgisayar Donanım ve Sistem Bileşenleri (Girdi ve Çıktı Birimleri)
3. Hafta Problem Çözme Adımlarını Kullanarak Algoritma Oluşturma
4. Hafta Akış Diyagramları Oluşturma
5. Hafta Algoritma ve Südo Kod (Pseuducode)
6. Hafta İşletim Sistemleri, Yardımcı Programlar ve Uygulama Yazılımları
7. Hafta Bilgisayar Ağları, İnternet ve World Wide Web
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ofis ve Bulut Uygulamaları: Kelime İşlemci (Google Doküman)
10. Hafta Ofis ve Bulut Uygulamaları: Sunum Aracı (Google Slayt)
11. Hafta Ofis ve Bulut Uygulamaları: Tablo İşlemci (Google E-Tablo)
12. Hafta Ofis ve Bulut Uygulamaları: Tablo İşlemci (Google E-Tablo)
13. Hafta Yararlı Bulut Uygulamaları: Form, Çizim, Foto Düzenleme vb.
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı-Temel Bilgisayar Kavramları (Ali GÜNEŞ, Kadir ARKAN, Baki KOYUNCU, 2004, Pegem)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek