İŞL 302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAYISAL YÖNTEMLER II İŞL 302 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cenap ERDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul MAT 101 MAT 102 IST 201 IST 202 veya YBS209
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, işletmelerde etkin karar almak almak için matematiksel model kurmayı ve modelin çözümünü gerektiren sayısal yöntem ve teknikleri kullanmayı öğretmektir.
Dersin İçeriği 1.Tamsayılı programlama: Terminoloji, dal-sınır algoritması, hepsi tamsayılı programlama (HTSP) 2. 0-1 tamsayılı programlama, karışık tamsayılı programlama (KTSP). 3. Tamsayılı programlama alıştırmaları 4. Doğrusal olmayan programlama: Markowitz portföy seçimi, 5. Doğrusal olmayan programlama: Ekonomik sipariş miktarı modeli, konum belirleme modeli. 6. Proje yönetimi: Kritik yol metodu (CPM), 7. Proje yönetimi: Program değerlendirme ve irdeleme tekniği (PERT). 8. Ara sınav 9. Karar Analizi: Belirsizlik ve risk altında karar verme yöntemleri. 10. Karar ağaçları ve çok aşamalı karar verme yöntemleri. 11. Kuyruk Kuramı: Kuyruk sistemi bileşenleri. M/M/1 modeli. 12. Stok yönetimi: ekonomik sipariş miktarı modeli. 13. Simülasyonla modelleme 14. Genel tekrar ve alıştırmalar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Farklı türdeki karar verme ortamlarının karakteristiğini ve her biri için kullanılacak uygun karar verme yaklaşımı ve araçlarını anlamak2- Probleme en uygun modeli kurma ve çözme 3- Bilgisayar yazılımlarını modellerin çözümü için kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1.Tamsayılı programlama: Terminoloji, dal-sınır algoritması, hepsi tamsayılı programlama (HTSP)
2. Hafta 2. 0-1 tamsayılı programlama, karışık tamsayılı programlama (KTSP).
3. Hafta 3. Tamsayılı programlama alıştırmaları
4. Hafta 4. Doğrusal olmayan programlama: Markowitz portföy seçimi,
5. Hafta 5. Doğrusal olmayan programlama: Ekonomik sipariş miktarı modeli, konum belirleme modeli.
6. Hafta 6. Proje yönetimi: Kritik yol metodu (CPM),
7. Hafta 7. Proje yönetimi: Program değerlendirme ve irdeleme tekniği (PERT).
8. Hafta 8. Ara sınav
9. Hafta 9. Karar Analizi: Belirsizlik ve risk altında karar verme yöntemleri.
10. Hafta 10. Karar ağaçları ve çok aşamalı karar verme yöntemleri.
11. Hafta 11. Kuyruk Kuramı: Kuyruk sistemi bileşenleri. M/M/1 modeli.
12. Hafta 12. Stok yönetimi: ekonomik sipariş miktarı modeli.
13. Hafta 13. Simülasyonla modelleme
14. Hafta 14. Genel tekrar ve alıştırmalar.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ulucan, Aydın, 2007, Yöneylem Araştırması, İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Siyasal Kitapevi Yayınevi, 2007. 2. Taha, H., 2010, Yöneylem Araştırması; 6. Basımdan Çeviri , Literatür Yayıncılık, İstanbul. 3. Winston, W. L., 2003, Operational Research Applications and Algorithms. 4. Hillier, F.S., Lieberman G.J., 2004, Introduction to Operational Research, McGraw-Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

 

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek