İŞL 420


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İŞL 420 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin birçok veri kaynağından elde edilen verilerin yönetimi, analizi ve karar vermede kullanımı konusunda gerekli yeterliliklere sahip olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu derste verilerin organize edilmesi, sunulması, analiz edilmesi, yorumlanması ve bir karar verme problemi için yararları anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Karar problemleri için uygun yöntem ve teknolojileri seçip uygulayabilme, 2- Bir karar destek sistemi ve bileşenlerini ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlayabilme, 3- Karar destek sistemlerinde niteliksel ve niceliksel yöntemleri kullanabilme, 4- Karar vericilere sunulmak üzere elde edilen sonuçları raporlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Karar verme süreci
2. Hafta Karar Destek Sistemlerine Genel Bakış
3. Hafta KDS ve Excel - Excel'e Giriş, Fonksiyonlar, Grafik, Referanslama, Pivot Tablo
4. Hafta Karar Destek Sistemi Bileşenleri: Veri
5. Hafta Karar Destek Sistemi Bileşenleri: Model
6. Hafta Karar Destek Sistemi Bileşenleri: Kullanıcı Arayüzü
7. Hafta Karar Destek Sistemi Standartları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bir Karar Destek Sistemi Tasarımı
10. Hafta Karar Destek Sistemlerinin Avantajları
11. Hafta Nesne Tabanlı Teknolojiler ve Karar Destek Sistemi Tasarımı
12. Hafta Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
13. Hafta Bilgi ve Kontrol Paneli Yönetimi
14. Hafta Karar Destek Sistemleri Yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karar Modelleri, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:2141 Sauter V. L. (2011). Decision Support Systems for Business Intelligence. Wiley.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek