YBS 404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YBS 404 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yazılım mühendisliği temel kavramlarının anlaşılması, çeşitli tür ve boyuttaki sistemlerin tasarım ve kodlanması için gerekli yöntemlerin irdelenmesi, yazılım kalite, test, güvenilirlik konularının işlenerek öğrencilerin bu konulardaki bilgi ve becerilerini arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Yazılım geliştirme süreci konusunda beceri sahibi olmak. 2. Geliştirme süreçleri yönetimi konusunda beceri sahibi olmak. 3. Kalite ve iyileştirme konularında yetkin olmak. 4. Sistemin test edilmesi ve güvenilirliği konusunda bilgi sahibi olmak. 5. Geliştirme süreç yönetimiyle ilgili becerilere sahip olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yazılım Mühendisliğine giriş
2. Hafta Yazılım geliştirme evreleri
3. Hafta Büyük sistemlerin tasarımı
4. Hafta Gereksinim mühendisliği
5. Hafta IEEE 830
6. Hafta IEEE 1016
7. Hafta Proje sürelerinin belirlenmesi, bütçeleme ve risk yönetimi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Konfigürasyon yönetimi
10. Hafta Test
11. Hafta Devreye alma
12. Hafta Yazılımda kalite güvencesi
13. Hafta Süreç iyileştirme
14. Hafta Yazılımda güvenlik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

3

3

3

2

3

4

2

4

3

2

3

2

ÖÇ2

4

3

2

3

3

3

4

3

2

4

3

3

4

2

ÖÇ3

3

4

2

3

4

4

4

4

2

3

3

2

4

2

ÖÇ4

3

4

2

2

3

4

3

4

2

4

2

3

3

2

ÖÇ5

3

3

2

2

3

4

4

4

3

4

2

3

4

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek