YBS 205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GÖRSEL PROGRAMLAMA YBS 205 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
26 13 13 84 126 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; entegre geliştirme ortamı üzerinde uygun bir yazılım geliştirme aracını ve görsel programlama dilini kullanarak Windows form uygulamaları geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği içerisinde; Programlamaya giriş ve .NET platformu, Visual Studio kurulum ve ortamı, proje hazırlama adımları, Visual C# programlama dilinde veri tipleri, karar yapıları ve döngüler, diziler, geriye değer döndüren ve döndürmeyen metotlar bulunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Görsel programlama dili ortamındaki menüler, bileşen paleti ve araç çubuklarını tanıma ve kullanabilme, 2- Görsel bir programlama dilinde sabit, değişken, dizi ve operatörleri kullanabilme, 3- Görsel bir programlama dilinde araçları tanıma; özellikleri, metotlar ve olayları bilme, 4- Görsel bir programlama dilinde araçları kullanarak form tasarımı yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yazılım Geliştirme Ortamı ve Özellikleri
2. Hafta Form Nesnesinin Özellik, Metot ve Olayları
3. Hafta Değişkenler, Diziler (Statik-Dinamik), Operatörler
4. Hafta Button, TextBox, Label, ComboBox ve MessageBox Araçlarının Özellik, Metot ve Olayları
5. Hafta RadioButon, CheckBox, ListBox, RichText ve InputBox Araçlarının Özellik, Metot ve Olayları
6. Hafta Main Menü ve Popup Menü ve Dialog Araçları
7. Hafta Formlar Arası Geçiş ve MDI Form Tasarımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Karar ve Koşul Deyimleri
10. Hafta Döngüler ve Döngü Deyimleri
11. Hafta Diziler
12. Hafta Fonksiyonlar (Alt Programlar)
13. Hafta Fonksiyonlar (Alt Programlar)
14. Hafta String Fonksiyonlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İnternet tabanlı İşitsel ve Görsel Materyaller Visual C#.NET veri tabanı, Nihat Demirci, Yüksel İnan, Palme Yayıncılık,2005. Her Yönüyle C# 5.0, Volkan AKTAŞ, Kodlab Yayıncılık, 2013.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

     

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 4

 

      3  

 

 

ÖÇ3

5

 4

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 4

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek