İŞL 428


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON İŞL 428 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Girişimcilik ve İnovasyon kavramları hakkında bilgi vererek, inovasyon çeşitlerini tanımak, Dünyadan ve Türkiye’den yenilikçi ürün ve hizmet örnekleri, inovasyon ve Ar-Ge’ye dönük destek programları hakkında bilgi vermek. İş fikri geliştirme ve İş planı hazırlama yöntemlerini anlamak. Girişimciliğin türlerini ve özelliklerini öğrenmek. Girişimcilere sağlanan güncel teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders, Ar-Ge ve inovasyon türleri ile girişimciliğin tasarımından iş fikrinin gerçekleşmesine kadar olan girişimcilikle ilgili tüm süreçlere ait uygulamalı örnekleri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İnovasyon, Ar-Ge, Girişimcilik kavramlarının anlayabilme, 2- Girişimcilik kavramını anlayabilme ve tekno girişimin ülkenin gelişmesi için önemini anlayabilme, 3- Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli becerilere sahip olma, 4-Girişim için niş alanları/yüksek katma değerli ürünleri ve pazarın ihtiyaçlarını tespit edebilmek için gerekli mekanizmaları anlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ar-Ge ve İnovasyon Türleri: Ürün İnovasyonu, Süreç İnovasyonu- Radikal İnovasyon
2. Hafta İnovasyonun Kaynağı ve Önündeki Engeller, İnovasyonun Firma ve Ülke için Önemi
3. Hafta İnovasyonun Ölçülmesi, Yöntemler ve Araçlar
4. Hafta İnovasyonun Korunması; Patent, Ticari Sır, Marka ve Tasarım
5. Hafta Girişimcilik Kavramı, Çeşitleri ve Girişimcilikte Etik
6. Hafta Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal ve Küresel Temelleri
7. Hafta İş Modeli, Girişimciliğin Süreçleri ve İş Fikri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Girişimcilikte Tasarım
10. Hafta Girişimcilik İklimi
11. Hafta Franchising ve İşletme Satın Alma
12. Hafta İşletme Kurma
13. Hafta Girişimin Sonlanması: Tasfiye, İflas ve Birleşme
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Girişimcilik ve İş Kurma, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, No: 1525, Eskişehir. Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No:1955, Eskişehir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 2

  

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 5

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 4

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek