İŞL 101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL İŞLETME I İŞL 101 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 84 102 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel işletme bilgilerini alarak yönetim ve işletme fonksiyonlarını bilerek diğer mesleki derslerine hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste, temel kavramlar, işletmelerin türleri ve çevresi, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin büyümesi, yönetim ve örgüt ve yönetim fonksiyonları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin genel işletme alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletme ile ilgili temel kavramları bilme, 2- İşletmelerin kuruluşu ve türleri ile yönetim fonksiyonlarını kavrama, 3- İşletme fonksiyonlarına ilişkin altyapıyı oluşturma, 4- İşletme bölümünün diğer mesleki derslerine ilişkin temel bir fikir edinebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletmenin tanımı ve işletmeye ilişkin temel kavramlar
2. Hafta İşletmenin amaçları ile gelir ve giderleri - işletmenin türleri
3. Hafta İşletme ve çevresi – İşletmede etik
4. Hafta İşletme kurma fikri ve sonuçları – kuruluş araştırmaları
5. Hafta İşletmelerin büyümesi ve stratejik işbirlikleri
6. Hafta İşletmelerin hukuki yapıları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yönetim ve yönetsel düşüncenin evrimi
9. Hafta Yönetim fonksiyonları - planlama
10. Hafta Örgütleme
11. Hafta Yöneltme
12. Hafta Koordinasyon
13. Hafta Denetim
14. Hafta Konuların tekrarı ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar CAN, Halil; GÜNEY, Semra. Genel İşletme – İlkeler, Kavramlar, Kurumlar. Arıkan Basım Yayım, Ankara, 2007. TUCER, DOĞAN; AYHAN, Doğan Yaşar; VAROĞLU, Demet. Genel İşletmecilik Bilgileri. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007. CAN, Halil. Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005. ÖZALP,İnan. İşletme Yönetimi. Nisan Kitabevi,Ankara,2010
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek