İşletme


         Hızla gelişen ve küreselleşen iş dünyasında işletmeler her geçen gün daha karmaşık hale gelen sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ağır rekabet ortamında iyi yöneticilere sahip olan işletmeler, sorunların üstesinden gelebilmekte ve başarı sağlayabilmektedirler. Bu olgudan hareketle, ülke gereksinmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü, 2002-2003 yılında lisans programını açmış, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü, kurumsal geçmişi, alanında uzman ve güçlü akademik kadrosu ile bilimsel ve evrensel yaklaşımı birleştirerek öğrencilerine ayrıcalıklı eğitim vermeyi amaçlamaktadır. 

         Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli işletme yöneticileri ve girişimciler yetiştirmeyi amaç edinen İşletme Bölümü'nün dört yıllık lisans programının ilk iki yılında mesleki derslere temel oluşturan matematik, istatistik, iktisat, hukuk ve bilgisayar gibi derslere yer verilmiş, mesleki dersler ise birinci yarıyıldan başlayarak dört yıla yayılmıştır. Mesleki dersler, bir işletmenin ana birimleri olan yönetim, organizasyon, insan kaynakları, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, finansal yönetim etkinlikleri ile doğrudan ilgilidir. Programda öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelmelerini sağlayacak olan seçmeli dersler de yer almaktadır.

         İşletme Lisans Programı, her biri kendi alanında uzman olan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Uygulama ile bütünleşmeyi sağlamak amacıyla bazı dersler iş dünyasının deneyimli yönetici ve uzmanları tarafından verilmektedir.

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü 2002 yılında kurulmuştur. İlk lisans, lisansüstü eğitim mezunları 2006 yılında verilmiştir. Akademik kadro 1 profesör, 2 doçent, 1 doktor araştırma görevlisi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir. Yurt dışı öğrenci kabulüne ilişkin detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, FF ya da FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü'nün amacı küreselleşen dünyadaki işletmelerin yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans gibi temel birimlerinde etik ve ahlaki değerleri göz önünde bulundurarak  analitik ve yaratıcı düşüncelere, bilgiye ve donanımlara sahip işletme yöneticileri ve girişimciler yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda iş dünyasına katılmalarını sağlamaktır.

Program Kazanımları

1

İşletme alanının temel kavram ve düşüncelerine hakim olur.

2

İşletme alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

3

Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

4

İşletme alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

5

İşletme alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

6

İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

7

Lider veya grup üyesi olmanın gerektirdiği özelliklere sahip olur.

8

Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

9

İşletme alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

10

İşletmelerde ortaya çıkan sorunları analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

11

Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

12

İşletmelerin çalışanlarına sağladıkları güvenceler, olanaklar ve çalışma ortamının önemini ve niteliğini kavrar.

13

Bir mal veya hizmet işletmesinde aynı zamanda toplum yararına da olan yatırım projeleri hazırlayabilir, kontrol edebilir ve değerlendirebilir.

14

İşletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

İstihdam Olanakları

Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarda da çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde güçlü ve dinamik akademik kadromuz tarafından verilen lisansüstü programlara ilişkin detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO101
EKONOMİ I
3
5
1
Zorunlu
İŞL101
GENEL İŞLETME I
3
4
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
4
1
Zorunlu
MAT101
MATEMATİK I
3
5
1
Zorunlu
SOS101
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
3
5
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
-
2
1
Zorunlu
HUK115
TEMEL HUKUK BİLGİLERİ
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO102
EKONOMİ II
3
5
2
Zorunlu
HUK102
BORÇLAR HUKUKU
3
5
2
Zorunlu
İŞL102
GENEL İŞLETME II
3
5
2
Zorunlu
İST100
BİLGİSAYARA GİRİŞ
3
4
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
-
2
2
Zorunlu
MAT102
MATEMATİK II
3
5
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
3
4
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ING221
MESLEKİ YABANCI DİL
3
4
3
Zorunlu
İST207
İSTATİSTİK VE OLASILIK I
3
4
3
Zorunlu
İŞL 203
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3
5
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI I
0
2
3
Zorunlu
ULT203
KAMU MALİYESİ
3
5
3
Zorunlu
İŞL209
FİNANSAL YÖNETİM I
3
5
3
Zorunlu
İŞL211
GENEL MUHASEBE I
3
5
3
Zorunlu
İŞL215
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
İŞL206
GİRİŞİMCİLİK
3
4
4
Zorunlu
İŞL202
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
3
5
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI II
0
2
4
Zorunlu
İST208
İSTATİSTİK VE OLASILIK II
3
4
4
Zorunlu
İŞL210
FİNANSAL YÖNETİM II
3
5
4
Zorunlu
İŞL212
GENEL MUHASEBE II
3
5
4
Zorunlu
İŞL214
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
3
5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
İŞL321
MALİYET MUHASEBESİ
3
4
5
Zorunlu
İŞL301
SAYISAL YÖNTEMLER I
3
5
5
Zorunlu
İŞL303
PAZARLAMA YÖNETİMİ I
3
5
5
Zorunlu
İŞL309
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
3
6
5
Zorunlu
İŞL313
İŞLETME HUKUKU
3
5
5
Seçmeli
ULT305
ELEKTRONİK TİCARET
3
5
5
Seçmeli
İŞL 311
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SORUNLARI
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
ULT 304
TÜRKİYE EKONOMİSİ
3
5
6
Zorunlu
HUK302
TİCARET HUKUKU
3
5
6
Zorunlu
İŞL302
SAYISAL YÖNTEMLER II
3
5
6
Zorunlu
İŞL304
PAZARLAMA YÖNETİMİ II
3
5
6
Zorunlu
İŞL306
ÜRETİM YÖNETİMİ
3
5
6
Seçmeli
ULT202
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
İŞL403
PROJE DEĞERLENDİRME
3
5
7
Zorunlu
İŞL411
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
3
5
7
Zorunlu
İŞL427
PARA VE SERMAYE PİYASALARI
3
5
7
Zorunlu
HUK427
İŞ HUKUKU
3
5
7
Seçmeli
İŞL 423
LİDERLİK
3
5
7
Seçmeli
İŞL419
KALİTE YÖNETİMİ
3
5
7
Seçmeli
İŞL431
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ
3
5
7
Seçmeli
İŞL417
SATIŞ YÖNETİMİ
3
5
7
Seçmeli
İŞL429
KRİZ YÖNETİMİ
3
5
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
İŞL414
YÖNETİM MUHASEBESİ
3
5
8
Zorunlu
İŞL404
MUHASEBE DENETİMİ
3
5
8
Zorunlu
İŞL406
PORTFÖY YÖNETİMİ
3
5
8
Zorunlu
İŞL408
İŞLETME POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
3
5
8
Seçmeli
İŞL 426
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
3
5
8
Seçmeli
İŞL418
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
3
5
8
Seçmeli
İŞL422
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve yarıyıl sonu sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, yarıyıl sonu sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Doç. Dr. Çağlar DOĞRU

Ufuk Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü- Bölüm Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi
İşletme Lisans Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14 
EKO 101               
MAT 101               
ING 101               
TUR 101               
İŞL 101               
SOS 101               
HUK 115               
EKO 102               
MAT 102               
ING 102               
TUR 102               
İŞL 102               
HUK 116               
İST 100               
ULT 203               
İŞL 205               
İST 207               
İŞL 209               
İŞL 211               
TAR 201               
ING 201               
İŞL 202               
İST 208               
İŞL 210               
İŞL 214               
İŞL 212               
TAR 202               
ING 202               
İŞL 301               
İŞL 303               
İŞL 309               
İŞL 313               
ING 301               
İŞL 302               
İŞL 304               
İŞL 306               
İŞL 316               
HUK 324               
İŞL 403               
İŞL 411               
İŞL 427               
HUK 417               
EKO 401               
İŞL 404               
İŞL 406               
İŞL 408               
İŞL 420               
Seçmeli  
ULT 205               
ULT 305               
İŞL 319               
İŞL 308               
ULT 202               
İŞL 310               
İŞL 421               
İŞL 413               
İŞL 417               
İŞL 410               
İŞL 418               
İŞL 422               
İŞL 424               
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

1. İşletme alanının temel kavram ve düşüncelerine hakim olur.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

5. İşletme alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

Beceri 1

Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

8. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

9. İşletme alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

Beceri 2

Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

2. İşletme alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

4. İşletme alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

6. İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

4. İşletme alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme) 2

Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

7. Lider veya grup üyesi olmanın gerektirdiği özelliklere sahip olur.

8. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa hakim olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

2. İşletme alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2. İşletme alanında öğrendiği kavram, teori ve düşünceleri iş hayatında da uygulayabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

6. İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

9. İşletme alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

11. Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

8. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa ve hakim olur.

9. İşletme alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

5. İşletme alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

3. Yabancı dilde etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak, işletme alanı ile ilgili çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

6. İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

14. İşletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

7. Lider veya grup üyesi olmanın gerektirdiği özelliklere sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

9. İşletme alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

11. Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

İşletmelerin aldığı kararların ilgili yasa, kural ve ahlaki normlara uygunluğunu değerlendirebilir.

10. İşletmelerde ortaya çıkan sorunları analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 5

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

12. İşletmelerin çalışanlarına sağladıkları güvenceler, olanaklar ve çalışma ortamının önemini ve niteliğini kavrar.

14. İşletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.


Türkiye Yükseköğretim Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 6. Düzey)

Temel Alan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

1

                            

1

Bilgi

 

Beceri

1

                            

1

Beceri

2

                            

2

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                            

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

                            

2

3

                            

3

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                            

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

2

                            

2

                             

3

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                            

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

                            

2

3

                            

3

4

                            

4

                             

5

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                            

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

                            

2

3

                             

4

                             

5