YBS 457


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YBS 457 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin müşteri ilişkileri yönetiminin kavramlarını tanımaları, başarılı müşteri ilişkileri yönetimi örnekleri sergilemeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders müşteri ilişkileri yönetiminin kavramlarına, metotlarına ve araçlarına genel bir bakışı içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramının pazarlama bilimindeki yerini ve önemini tespit edebilme, 2- Tüketici davranışlarını bilir, müşteri tiplerini tanır ve uygun yaklaşımlar geliştirebilme, 3- Müşteriyi tutma ve kaybedilen müşteriyi kazanma programlarını kavrayabilme, 4- Müşteri değer yönetim sürecini tanıma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı, Önemi
2. Hafta Müşterilerle İletişim ve Boyutları
3. Hafta Hizmetlerde Müşteri Bağlılığı ve Kalite
4. Hafta Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım
5. Hafta Müşteri İlişkilerinin Planlaması ve Uygulama Süreci
6. Hafta Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
7. Hafta Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Müşteri İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
10. Hafta Müşteri kazanma
11. Hafta Müşteri tutma
12. Hafta Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi
13. Hafta Örgütsel kültür
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Demirel, Yavuz (2006) Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Iq Kültür Sanat Yayıncılık Odabaşı, Yavuz (2010) Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık Barutçugil, İsmet (2009) Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi, Kariyer Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 4

  

 

 5

3

 

 

 

 4

ÖÇ2

5

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 5

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek