YBS 352


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ YBS 352 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) alanına genel bir bakış sunarak, alanın kuramsal ve ilgilendiği araştırma konularını ele almayı amaçlamaktadır. Kullanıcı merkezli tasarım konusunda bir farkındalık oluşturmak bu dersin bir diğer amacıdır.
Dersin İçeriği Bilişsellik Etkileşim Motpr davranışlar Kullanılabilirlik
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İnsan bilgisayar etkileşiminin felsefi boyutunu anlamak 2. İnsan bilgisayar etkileşiminin bilişsel boyutunu anlamak 3. Kullanılabilirliği anlamak 4. Kullanılabilirlik ile ilgili deneyler yapmak 5. Günlük yaşamdaki tasarımların kullanılabilirliğini tartışmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve tanışma
2. Hafta Teoriler ve yaklaşımlar - 1
3. Hafta Teoriler ve yaklaşımlar - 2
4. Hafta Psikolojik boyut - 1
5. Hafta Psikolojik boyut - 2
6. Hafta Kullanılabilirlik - 1
7. Hafta Kullanılabilirlik - 2
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Uzman temelli testler
10. Hafta Kullanıcı temelli testler
11. Hafta Bilişsel modelleme
12. Hafta Gestalt prensipleri
13. Hafta Erişilebilirlik
14. Hafta Tasarım süreci ve tasarımlar, İnsan bilgisayar etkileşimi ve etik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kürşat ÇAĞILTAY, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği Teoriden Pratiğe, ODTÜ Yayınları, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek