YBS 208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA YBS 208 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 28 28 104 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin bir parçası olarak, öğrencilere; • Programlama kavram ve teknikleri tanıtılacaktır. • Java dil sözdizimi tanıtılacaktır. • Kontrol ifadelerini, döngülerini, yöntemlerini ve dizilerini öğreneceklerdir. • matematik, bilim, finans ve oyun alanlarında çok çeşitli problemler için programlar yazacaktır. • programları analiz edecek ve tasarlayacaktır.
Dersin İçeriği Bilgisayarlara ve programlamaya genel bakış. Yapısal bilgisayar programlamanın temelleri; ilkel veri türleri, ifadeler, kontrol deyimleri, yöntemler, diziler, arama, sıralama; hata ayıklama teknikleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, • Temel programlama problemlerini çözmeye yönelik stratejileri analiz etme ve tasarlama. • İlkel veri tipleri, seçim tabloları, döngüler, program yazma yöntemleri. • matematik, bilim, ticaret ve oyun alanlarındaki çeşitli problemleri çözmek için programlar geliştirmek. • Adımsal iyileştirme yaklaşımını kullanın. • Verileri depolamak, işlemek ve sıralamak için dizileri kullanın. • Programlar geliştirmek için bir IDE kullanın.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Java programlarını oluşturma ve çalıştırma
2. Hafta Bütünleşik Geliştirme Ortamlarını Kullanma
3. Hafta Veri türleri ve değişkenleri
4. Hafta Matematik ve dizeler
5. Hafta Mantıksal ifadeler ve akış kontrolü
6. Hafta Yazma işlevleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Hata ayıklama ve istisnalar
9. Hafta Nesne yönelimli programlama
10. Hafta Kalıtım ve polimorfizm
11. Hafta Java Swing ile GUI programları
12. Hafta Diziler ve koleksiyonlar
13. Hafta Sıralama ve öz yineleme
14. Hafta Dosya G / Ç
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Introduction to Java Programming, Ninth Brief Edition, Prentice-Hall.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek