YBS 308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLETİM SİSTEMLERİ YBS 308 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
26 26 84 136 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları, dosya, disk, bellek yönetimi gibi kavramlar ile farklı işletim sistemlerinin çalışması ve işletim sistemleri güvenliği konularını anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders dosya, disk, bellek yönetimi, sanal bellek ile dağıtık sistemler ile farklı işletim sistemleri ve işletim sistemleri güvenliği konularını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bilgisayar alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Modern bir işletim sisteminin genel yapısını tanıma 2- Yaygın kullanılan işletim sistemlerini (Windows, Linux ve UNIX) tanıma ve aralarındaki farkları açıklama. 3- Windows ve Linux işletim sistemlerini kurabilme. 4- Dosya sistemlerini tanıma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletim Sistemlerine Giriş
2. Hafta İşletim Sistemleri Temel Kavramları
3. Hafta İşletim Sistemleri Fonksiyonları
4. Hafta İşletim Sistemi Bileşenleri
5. Hafta Dosya Sistemi ve Kütük Sistemleri
6. Hafta Disk Yönetimi
7. Hafta Bellek Yönetimi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dağıtık Sistemler
10. Hafta Kişisel Bilgisayar İşletim Sistemleri
11. Hafta Sunucu Bilgisayar İşletim Sistemleri
12. Hafta Açık Kaynak İşletim Sistemleri
13. Hafta Mobil İşletim Sistemleri
14. Hafta İşletim Sistemleri Güvenliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tanenbaum, A.S. 2001; Modern Operating System, Prentice Hall, New Jersey. Coustan D. 2000; How Operating System Works, Columbia University Press, New York.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek