YBS 431


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİ YÖNETİMİ İŞL 431 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders bilginin işletme ve yönetim için önemini açıklamayı, bilgi yönetiminin temel kavramlarını ve bilgi yönetim sürecini tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, bilginin, işletmenin entelektüel sermayesini geliştirmek için nasıl yaratıldığı, elde tutulduğu, sunulduğu, saklandığı ve yeniden kullanıldığı ile ilgili konuları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilgi yönetimi terminolojisine hâkim olma, 2- Temel bilgi yönetimi kavramlarını tanımlayabilme, 3- Bilgi yönetimi uygulamaları için gerekli rol ve sorumlulukları bilme, 4- Bilgiyi örgütün rekabetçi avantajı için kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgi Yönetimine Giriş
2. Hafta Bilgi Kavramının Doğası
3. Hafta Bilgi Yönetimin Temelleri; Altyapı, Mekanizma ve Teknolojileri
4. Hafta Bilgi Yönetimi Çözümleri: Süreç ve Sistemleri
5. Hafta Bilgi Yönetiminin Örgütsel Etkileri
6. Hafta Bilgi Uygulama Sistemleri: Bilgiyi Kullanan Sistemler
7. Hafta Bilgi Kayıt Sistemleri: Bilgiyi Muhafaza Eden ve Biçimlendiren Sistemler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bilgi Paylaşım Sistemleri: Bilgili Düzenleyen ve Dağıtan Sistemler
10. Hafta Bilgi Keşif Sistemleri: Bilgi Yaratan Sistemler, Gelişmekte Olan Bilgi Yönetimi
11. Hafta Bilgi Yönetimini Etkileyen Faktörler
12. Hafta Liderlik ve Bilgi Yönetiminin Değerlendirilmesi
13. Hafta Bilgi Yönetiminin Geleceği
14. Hafta Örnek Olay Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Knowledge Management: Systems and Processes, Irma Becerra-Fernandez and Rajiv Sabherwal.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek