YBS 106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ YBS 106 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
26 13 13 84 136 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; bilişim problemlerinin çözümüne yönelik algoritma tasarlamaları, tasarladıkları algoritmaya uygun olarak herhangi bir programlama dilinin temel mantığını etkili bir şekilde kullanarak çözümlerini kodlamaları ve geliştirdikleri kodların hatasız bir şekilde çalışabilmesi için gerekli test ve hata ayıklama işlemlerini yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Problem çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve akış şemaları, programlama ortamının kullanımı ve kod yazılım kuralları, değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler, diziler, alt programlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Bilişim problemini tanımlayabilme, 2- Bilişim probleminin çözümü için algoritma oluşturabilme, 3. Çözüm için gerekli karar ve koşul cümleleri, döngüleri, dizi, yapı ve fonksiyonları etkin ve düzgün bir biçimde kullanarak kodlama yapabilme, 4- Çözümü test etme ve hatalardan arındırabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar Programlamaya Giriş
2. Hafta Programlamaya Sistematik Yaklaşım (Girdi İşlem Çıktı)
3. Hafta C Program Yapısı ve Temel Programlama Mantığı
4. Hafta Değişken ve Veri Türleri
5. Hafta Operatörler ve İfadeler
6. Hafta Karar ve Koşul Cümlelerini Kullanma (If Cümleleri)
7. Hafta Karar ve Koşul Cümlelerini Kullanma (Switch Case Cümleleri)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Döngüler ve Döngü Deyimleri (For döngüsü)
10. Hafta Döngüler ve Döngü Deyimleri (Do .. While ve While Döngüleri)
11. Hafta Diziler ve Yapılar
12. Hafta Fonksiyonlar (Alt Programlar)
13. Hafta Fonksiyonlar (Alt Programlar)
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar C Programlama Dili (İşte C), Editör. Dr. Osman Aliefendioğlu, 2015 Web Kaynakları: https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm ve Ufuk Üniversitesi Classroom uygulaması üzerinde bulunan ders notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek