MAT 101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİK I MAT 101 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
26 26 84 136 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cenap ERDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüz birçok önemli matematiksel araca gereksinim duyulan işletme bölümü öğrencilerine tek ve çok değişkenli fonksiyonları analiz etmeyi ve uygulamalar konusunda temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders aşağıdaki konuları içerir: Temel cebir bilgileri Doğrusal denklemler ve eşitsizlikler, grafikler ve doğrular, Elementer fonksiyonlar, grafikler ve dönüşümler Karesel fonksiyonlar, polinom ve rasyonel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Limşite giriş, sonsuz limitler ve sonsuzdaki limitler.Süreklilik Türev, temel türevlenme özellikleri, diferansiyeller Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri, çarpım ve bölümün türevi, zincir kuralı, Kapalı fonksiyonların türevi, ilişkili(bağıl) oranlar, talep esnekliği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin matematik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Temel ve karmaşık iktisadi problemlerin çözümünde matematiksel düşünerek özgüven kazanırlar, 2. Analitik ve çok yönlü düşünebilme becerilerini artırırlar 3. Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini modellemede ve çözmede sağlam deneyim kazanırlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1. Temel cebir bilgileri
2. Hafta 2.Doğrusal denklemler ve eşitsizlikler, grafikler ve doğrular,
3. Hafta 3. Elementer fonksiyonlar, grafikler ve dönüşümler
4. Hafta 4. Karesel fonksiyonlar, polinom ve rasyonel fonksiyonlar,
5. Hafta 5. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,
6. Hafta 6. Limite giriş,
7. Hafta 7.Sonsuz limitler ve sonsuzdaki limitler.Süreklilik
8. Hafta 8. Arasınav
9. Hafta 9.Türev ve temel türev özellikleri
10. Hafta 10. Diferansiyeller, İşletme ve iktisatta marjinal analiz
11. Hafta 11. Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri,çÇarpım ve bölümün türevi,
12. Hafta 12.zincir kuralı,
13. Hafta 13. Kapalı fonksiyonların türevi,
14. Hafta 14.İlişkili(bağıl) oranlar, talep esnekliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 25
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 45
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Barnet M, M.R. ZEIGLER, K.E. BYLEEN, Genel Matematik, Nobel Yayınları, 12. Basımdan çeviri, Çeviri Editöru: Prof. Dr. Arif Sabuncuoğlu, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

 5

  

 4

 

 5

5

5

 

 5

 

ÖÇ2

5

 5

 

 5

 

 

5

 

 5

5

 5

 

 5

 

ÖÇ3

5

5

 

5

 

 

 5

 

 5

5

 5

 

 5